Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met Prinsenstichting en Stichting Odion het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uit, omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven.

Werkwijze

Binnen dit project doen Prinsenstichting en Stichting Odion een zelfevaluatie en daarna implementeren zij 1 of meerdere instrumenten uit de gereedschapskist. De gekozen instrumenten passen bij de behoeften van de zorgverleners, zodat zij na implementatie significant meer weten over palliatieve zorg, competenter zijn en positiever zijn over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten.

Verwacht resultaat

Prinsenstichting en Stichting Odion willen dat de palliatieve zorg op maat gegeven wordt aan cliënten en willen na de projectperiode de instrumenten breed uitrollen in de organisatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website