Projectomschrijving

In een PaTz-groep werken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. PaTz kan de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten in de thuissituatie verbeteren.

Onderzoek

In 4 deelprojecten is PaTz verder ontwikkeld: (1) het inventariseren van behoeften; (2) het doorontwikkelen van de PaTz-methodiek; (3) het vergelijken van bestaande PaTz-varianten om (meer)waarde van elementen te onderzoeken en (4) het updaten van huidige PaTz-groepen over nieuwe ontwikkelingen en het opstarten van nieuwe groepen.

Resultaten

PaTz blijkt een belangrijke methode om de kwaliteit van palliatieve zorg thuis te verhogen. Het versterkt onder andere de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en verbetert daarmee hun kennis en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Er is veel variatie tussen PaTz-groepen, maar de kern voldoet aan de PaTz-basisprincipes. Het PaTz-register blijkt een belangrijk element om palliatieve zorg thuis te verbeteren, bijvoorbeeld omdat patiënten die in het register staan vaker thuis overlijden en minder vaak naar het ziekenhuis gaan.

Impact

Het is aan te bevelen om zowel te blijven inzetten op het (stimuleren van) opzetten van nieuwe PaTz-groepen als (het behoud van) de kwaliteit van PaTz-groepen.

Meer informatie
 

Interview

Op basis van zijn onderzoek ontwikkelde projectleider Bart Schweitzer een aantal initiatieven dat de kwaliteit van de samenwerking in PaTz-groepen verhoogt, zoals een voorzitterscursus. Huisarts David Fortuin: 'Ik herken het belang van goed geschoold zijn als voorzitter.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website