Projectomschrijving

Aanleiding
Onderzoek laat zien dat ouders van kinderen met een levensbedreigende of een levensduur bekortende ziekte zich vaak alleen voelen staan in de opgave die de zorg voor hun kind met zich meebrengt. Bovendien blijken professionals vaak onvoldoende bekwaam om zorgbehoeften vroegtijdig te herkennen en passende zorg te bieden.

Opzet
In 2012 is in het Emma Kinderziekenhuis het Emma Thuis team van start gegaan: een team van verpleegkundigen die verantwoordelijk is voor goede palliatieve zorg voor kinderen, hun ouders en hun broers en zussen. Dit team wordt ondersteund door een multidisciplinair team.

Resultaten
Met dit onderzoek wordt de toegevoegde waarde van het Emma Thuis team onderzocht vanuit het perspectief van het kind (voor zover mogelijk), de ouders en de betrokken professionals. Daarnaast wordt de inhoud van palliatieve zorg specifiek voor kinderen met een levensduur bekortende aandoening geëxpliciteerd. Het hoofddoel is professionals handvatten te bieden voor goede kinderpalliatieve zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website