Projectomschrijving

Doel: ontwikkeling en evaluatie van protocol 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in thuissituatie

Het project gaat over de ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie. Het komt vaak voor dat patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuis worden opgenomen. Opnames kunnen voor patiënten onnodig belastend zijn en zijn medisch gezien niet altijd meer zinvol. Daarom willen we komen tot een geïntegreerde inbedding van palliatieve zorg in de eerstelijn, met 24/7 toegang tot gespecialiseerde palliatieve zorg thuis.

Proces: 8 wijkverpleegkundigen volgen post-hbo opleiding palliatieve zorg en coachen in verschillende zorgregio's

ZZG zorggroep laat 8 wijkverpleegkundigen een post-hbo opleiding palliatieve zorg volgen. Zij krijgen als taak het coachen van wijkverpleegkundigen in verschillende zorgregio's bij de uitvoering van de palliatieve zorg. Er wordt daarbij een verbinding gelegd met het Radboudumc consultatieteam palliatieve zorg. Deze regionale aanpak wordt vervolgens wetenschappelijk geëvalueerd door het Radboudumc en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen als samenwerking binnen het consortium PALZO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website