Projectomschrijving

Doel

De INFORMARE biedt een gestructureerde vorm van gedoseerde voorlichting aan patiënten in de palliatieve fase. Het bevat informatie over o.a. symptomen als pijn en vermoeidheid, verwerking van ziekte, zorgmogelijkheden, palliatieve sedatie of euthanasie.

Toepassing
Binnen 4 ziekenhuizen in 3 netwerken palliatieve zorg, het LUMC en Diaconessenhuis in Leiden, het RDGG in Delft en het HAGA ziekenhuis in Den Haag, wordt klinische en poliklinische ondersteuning geboden aan patiënten in de palliatieve fase.

Implementatie
Via een verbeterproject wordt de INFORMARE geïmplementeerd binnen de voorlichting en communicatie aan patiënten en naasten die deze consultenten begeleiden. Informatie ondersteunt patiënt en naasten bij het behouden van de regie en het omgaan met symptomen en problemen. Die kunnen informatie inzien op een moment dat het hen uitkomt. De werkwijze per ziekenhuis is maatwerk. De informatie komt digitaal via een internetportaal of op papier beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website