Projectomschrijving

Doel: Samen in gesprek gaan

Dit onderzoek wil patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase. We richten ons op 5 groepen patiënten die thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis verblijven: mensen met een Nederlandse culturele achtergrond die wilsbekwaam zijn, mensen met dezelfde achtergrond met beginnende dementie, en mensen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.

Proces: Gespreksmodel Ars Moriendi aanpassen

In samenspraak met de doelgroepen gaan we een veelgebruikt gespreksmodel, het ars moriendi model, verfijnen en aanpassen zodat het aansluit bij verschillende groepen patiënten. We werken met vragenlijsten, focusgroepen, interview en observaties. Ook gaan we zorgverleners trainen om de gesprekken goed te voeren.

Beoogd resultaat: Afgestemde zorg voor patiënt en familie

Verschillende versies van het gespreksmodel, die ook feitelijk gebruikt worden door een groep getrainde zorgverleners, waardoor de zorg beter afgestemd wordt op patiënt en familie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website