Projectomschrijving

Aanleiding

Elke arts krijgt te maken met zorg voor patiënten die niet meer beter kunnen worden: palliatieve zorg. Het is daarom belangrijk dat aankomend artsen al in de basisopleiding geneeskunde hierover leren. Dat gebeurt echter nog te weinig en te versnipperd. Uit onderzoek blijkt dat studenten palliatieve zorg belangrijk vinden, maar dat zij er niet genoeg over leren. Ook docenten willen het meer aandacht geven, maar hebben hulp nodig bij het zoeken naar geschikte materialen en onderwijsvormen, handleidingen, toetsen of beoordelingsformulieren.

Doel

Met ons project wilden we bijdragen aan het op maat integreren van palliatieve zorg in de basiscurricula van alle geneeskundeopleidingen in Nederland.

Werkwijze

We begonnen met een inventarisatie van competenties die basisartsen nodig hebben voor het verlenen van palliatieve zorg volgens verschillende stakeholders, inclusief patiënten en mantelzorgers. Daarna werden leermaterialen verzameld en gemaakt. Tenslotte werden docenten getraind, onderwijsactiviteiten georganiseerd en evaluaties uitgevoerd.

Resultaten

Pasemeco (Palliative care Alliance Sharing Educational tools for MEdical student COmpetenties development) ontwikkelde een Lijst van Beroepstaken Palliatieve Zorg Basisarts, die aangeeft wat studenten moeten leren over palliatieve zorg in de basisopleiding. Deze lijst helpt opleiders te bepalen wat er al aan bod komt en wat nog mist. Samen maakten wij met onderwijs- en zorgprofessionals een toolbox met onderwijsmaterialen. Van patiëntverhalen en ‘virtual patients’ tot leertaken en volledige leerlijnen met student- en docenthandleidingen.

Er is kennis verzameld en met opleiders gedeeld over het inpassen van palliatieve zorg in het medisch onderwijs. De toolbox is gratis beschikbaar. Hoe vaker studenten leren over palliatieve zorg - in verschillende jaren en onderdelen, als onderdeel van ‘gewone’ zorg -, des te beter zij als arts ál hun patiënten kunnen helpen. Ook zij die niet (meer) kunnen genezen.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Meer informatie

Interview

Projectleider Daniëlle Verstegen en betrokkene en internist Marieke van den Brand vertellen in dit interview meer over de ontwikkelde toolbox aan onderwijsmaterialen. En hoe ze zorgden voor een stevige plek van palliatieve zorg in het officiële raamplan voor alle geneeskundeopleidingen.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website