Projectomschrijving

Er is nauwelijks een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in de initiële opleidingen van professionals. Doel van dit project was dat alle studenten verpleegkunde/verzorging, bij hun afstuderen beschikken over de minimaal vereiste competenties op het gebied van palliatieve zorg.

Onderzoek

In fase 1 verhelderden we competenties en behoeften van het praktijkveld met een literatuurstudie, interviews met zorgprofessionals, docenten, managers, patiënten en naasten en met een enquête onder studenten. We schetsten een kader van benodigde competenties en de noodzakelijke inhoud van de curricula. Tevens beschreven we wat al in de huidige curricula van de bachelor en mbo-opleidingen aan palliatieve zorg geboden werd. In fase 2 inventariseerden we welke ontwikkelde (digitale) lesmaterialen en methodieken er al bestaan. Bestaande en nieuwe ontwikkelde leermaterialen werden in bestaande leerstof van ieder curriculum geïntegreerd. Voor docenten ontwikkelden we een docententraining. In fase 3 vond er een evaluatie plaats van de gebruikte materialen en docententraining.

Resultaten

Voor de 7 deelnemende scholen was een implementatieplan gemaakt en was er een docentenscholing georganiseerd en geëvalueerd. Het onderwijsmateriaal dat gevonden is, is in een digitale toolbox geplaatst op www.palliaweb.nl. Verder zijn er 2 rapporten en 2 artikelen over het project verschenen.

Impact

Beter onderwijs over palliatieve zorg leidt op termijn tot betere kwaliteit van zorg voor patiënten en naasten.

Meer informatie
 

Interview

In het project hebben 7 opleidingen in Limburg en Zuidoost-Brabant palliatieve zorg in hun basiscurriculum ingebed. Projectleider Annemie Courtens: 'Inmiddels is er een community of practice ontstaan waarin docenten, studenten, praktijkmensen en patiënten ervaringen en leermaterialen uitwisselen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website