Projectomschrijving

Het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve zorg Maastricht, van het MUMC+, zorgaanbieders, zeven netwerken palliatieve zorg, 2 hogescholen, 4 ROC's , patiëntenbelangenorganisaties en het IKNL. De missie van het consortium is het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost Brabant door het faciliteren van samenwerking van gelijkwaardige partners en de integratie van onderzoek, praktijk en onderwijs. Het consortium is op 1 maart 2015 gestart. Er zijn een coördinatiegroep en adviesraad in het leven geroepen. Er wordt gewerkt aan nieuwe projecten en aan reeds bestaande projecten worden onderzoeks- en onderwijselementen toegevoegd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website