Projectomschrijving

Een wegwijzer voor patiënten en naasten over palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde: dat is de ambitie van Agora. De overheid wil de zorg in de laatste levensfase merkbaar verbeteren. Daarvoor investeert het ministerie van VWS in een Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Het ZonMw-programma maakt daarvan deel uit. Voor communicatie over het programma maakt ZonMw onder meer gebruik van de website van Agora.

Middel

Een digitaal platform waar kennis en expertise samenkomen op een aansprekende en laagdrempelige manier.

Aanpak

Agora start hiermee door de eigen website te verbeteren. Een eerste stap in het beter toegankelijk maken van informatie op een centrale plek. Voor de communicatie over het ZonMw-programma wordt de website hiervoor geschikt gemaakt. Zo vinden bezoekers altijd actuele en juiste informatie over het ZonMw-programma, naast andere informatie over palliatieve zorg en het levenseinde.

Uitgangspunt

Agora is onafhankelijk en verbindend in de palliatieve zorg. In de communicatie neemt Agora het perspectief van patiënt en naaste als vertrekpunt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website