Projectomschrijving

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen mantelzorgers voor een naaste die palliatief behandeld wordt, en dus niet meer kan genezen. Een groot aantal van deze mantelzorgers (39%) voelt zich (zwaar) belast. Het is belangrijk dat mantelzorgers voor zichzelf kunnen uitdenken wat zij kunnen en willen doen in de zorg (bv. hoe mantelzorg te combineren met andere zorgtaken binnen het gezin of werk) en leren hun grenzen te bewaken en hulp te vragen wanneer dit nodig is.

Doel: leren mantelzorgers eigen regie te pakken en betere keuzes te maken

Dit project is erop gericht om mantelzorgers in palliatieve zorg te ondersteunen bij dit leerproces, zodat zij meer eigen regie ervaren en betere keuzes kunnen maken.

Proces: ontwikkeling van een eHealth applicatie

Er wordt een eHealth applicatie (een programma te gebruiken op de computer of smartphone) ontwikkeld en beschikbaar gemaakt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eindgebruikers (de mantelzorgers) en alle betrokken partijen bij het aanbieden van de applicatie (zoals zorgprofessionals, eHealth aanbieders en mantelzorgorganisaties).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website