Projectomschrijving

Het consortium in Noordoost Nederland (Ligare) richt zich onder andere op het verbeteren van de markering van de palliatieve fase en op het proactief vormgeven van de palliatieve zorg. Voor het realiseren van dit laatste doel is het Proactieve zorgplan ontwikkeld, waarmee wensen en behoeften van patiënten, maar ook problemen die zich kunnen voordoen met alle betrokken zorgverleners kunnen worden gedeeld.

Onderzoek

Om deze doelen te realiseren zijn de 18 betrokken netwerken binnen Ligare gevraagd een implementatieplan te schrijven voor het Proactieve zorgplan en deel te nemen aan regionale en consortiumbrede scholing over palliatieve zorg. Vanaf de markering zijn patiënten en/of hun naasten actief betrokken geweest om de zorg vanuit persoonlijke prioriteiten vorm te geven met aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten.

Daarnaast zijn er 3 deelprojecten uitgevoerd waarbinnen de ervaringen met de markering van de palliatieve fase en het werken met het Proactieve zorgplan bij zowel patiënten met kanker, hartfalen en dementie als bij hun naasten en zorgverleners in kaart zijn gebracht.

Resultaten

Voor het laatstgenoemde deelproject is een leidraad ontwikkeld: een gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid, voor markering en proactieve zorgplanning in de eerste lijn.

Interview

Inmiddels is een gesprekswijzer ontwikkeld die zorgverleners helpt met praten over wensen rondom het levenseinde. Casemanager dementie Héline van Vuuren: 'Op de thema's wijzen stimuleert cliënten, die het lastig vinden om te praten over hun wensen, toch die gesprekken te beginnen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website