Projectomschrijving

Een aanzienlijk deel van de mensen die overlijden worden niet of pas laat tijdens de ziekte als ‘palliatief’ herkend.

Doel: verbetering van markering van de palliatieve fase en informatie-uitwisseling en afstemming

Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken over hoe zij deze levensfase willen invullen. Daarnaast kan tijdens de palliatieve fase het anticiperend handelen, de informatie-uitwisseling en afstemming tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals worden verbeterd. 

Proces: implementatie markering en goed voorbeeld proactieve zorgplanning

Implementeren van markering van de palliatieve fase en het goede voorbeeld ‘proactieve zorgplanning’ in 18 netwerken. Vanaf de markering worden patiënten en/of hun naasten actief betrokken om de zorg vanuit persoonlijke prioriteiten vorm te geven met aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten.

Daarnaast worden 3 deelprojecten uitgevoerd:

  • het in kaart brengen van ervaringen en behoeften bij patiënten met kanker
  • effectonderzoek bij patiënten met hartfalen
  • ontwikkeling van een leidraad voor in de thuissituatie bij patiënten met dementie.

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website