Projectomschrijving

Hoewel patiënten en naasten aangeven behoefte te hebben aan aandacht voor zingeving en betekenisgeving, is de spirituele dimensie nog onvoldoende ingebed in de dagelijkse zorg. Dit komt onder meer doordat zorgverleners onzeker zijn over de beste manier om hieraan invulling te geven.

Doel: inbedding spirituele zorg in reguliere zorgverlening

Met dit project zal binnen organisaties van het consortium Ligare spirituele zorg ingebed worden in de reguliere zorgverlening.

Proces: inrichting leerwerkplaats en inzet implementatieduo

Het inrichten van een digitale leerwerkplaats waarmee multidisciplinaire spirituele zorg geïmplementeerd kan worden in het zorgproces, professionals geschoold kunnen worden en het effect van deze activiteiten onderzocht worden.

In 30 organisaties binnen het consortium vindt met behulp van deze digitale leerwerkplaats en een implementatieduo uit de eigen organisatie zorg voor zingeving en betekenisgeving implementatie en borging plaats. Gemeten wordt het effect van de implementatie bij zowel patiënten en naasten als bij zorgprofessionals.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website