Projectomschrijving

Advance Care Planning (ACP, proactieve zorgplanning) is geen vast onderdeel in de palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Bij ACP worden wensen en behoeften voor toekomstige zorg tijdig besproken, waardoor de zorg beter aansluit bij de cliënt en er minder onvoorziene situaties zijn. Het Nivel en Koraal hebben daarom een ACP-programma ontwikkeld.

Onderzoek

Op basis van wetenschappelijke literatuur, een beschrijving van de huidige praktijk (dossieronderzoek en interviews), en de wensen van cliënten, naasten en zorgverleners (interviews) zijn bouwstenen voor ACP ontwikkeld. Het leidde tot 10 competenties die zorgverleners nodig hebben voor goede ACP-gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Samen met cliënten, naasten en zorgverleners zijn deze competenties verwerkt in het ACP-programma.

Resultaten

Het ACP-programma bestaat uit:

  • een training voor zorgverleners
  • schriftelijk informatiemateriaal over ACP
  • een follow-upgesprek over de implementatie van ACP in het zorgproces

Het programma is ontworpen voor multidisciplinair samengestelde groepen die palliatieve zorg bieden, maar is ook geschikt voor onderwijsinstellingen. De training wordt gegeven door 2 artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Impact

Het ACP-programma is getest in verschillende organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de evaluatie blijkt dat zorgverleners makkelijker het gesprek over de toekomstige zorgmogelijkheden aangaan en zich deskundiger voelen in ACP.

Download de factsheet 'Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking'

Links

Bekijk de video waarin de onderzoekers meer vertellen over het ACP-programma, en mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten aan het woord komen over het belang hiervan.

Interview

Projectteamlid Annemieke Wagemans krijgt veel positieve reacties op het programma: 'Na de training zeggen medewerkers van zichzelf dat ze beter kunnen communiceren.' Samen met directeur bij zorgorganisatie Koraal Wim Swaak, en palliatief zorgconsulenten Nicole Vranken en Lea Jaspers, vertelt ze meer over de ontwikkelde materialen voor zorgverleners.

> Lees het interview

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website