Projectomschrijving

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen.

Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Dit project bouwt voort op ervaringen met ACP in West Friesland waar verpleegkundigen en eerstverantwoordelijk verzorgenden van woonzorgcentra een eerste gesprek hebben met de bewoner (als opmaat voor ACP met de huisarts).

Doelstellingen

  • De bestaande training en materialen bruikbaar maken voor zowel huisartsen praktijken als woonzorgcentra.
  • Het verkrijgen van inzicht in effecten en mogelijke verbeterpunten van (toepassing van) ACP.
  • Brede implementatie van ACP in Consortium Noord Holland en Flevoland bij positieve ervaringen.

Beoogde resultaten

Eindproducten zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn, een trainingsmodule voor ACP en een wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van ACP.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website