Projectomschrijving

29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Passende palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze patiënten. Het is van belang dat zorgverleners in de tweedelijn de vaardigheden van de patiënt identificeren zodat informatie en wijze van besluitvorming bijdraagt aan eigen regie in de laatste levensfase van deze patiënten.

Het verbeteren van de informatievoorziening aan en besluitvorming met BGV-patiënten in de palliatieve zorg in de tweedelijn

Door onderzoek inzicht krijgen in wensen en behoeften (op medisch, psychologisch, spiritueel en sociaal vlak) van BGV-patiënten, en in ervaringen en strategieën van professionals in de klinische praktijk. 

Ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen

We ontwikkelen en implementeren op basis van verkregen inzichten een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen. We bieden de toolkit aan in een digitale leeromgeving. Daarnaast richten we ons op aanbevelingen voor het versterken van samenwerking tussen eerste- en tweedelijn.

Beoogde resultaten

  1. Onderzoek naar ervaringen van GBV-BGV-patiënten leidt tot inzicht in benodigde aanpassingen.
  2. Toolkit voor het verbeteren van informatie aan en besluitvorming met GBV-BGV-patiënten; ontwikkeld met input van patiënten, naasten, docenten en zorgverleners en gebruikt in 5 ziekenhuizen.
  3. Onderzoeksresultaten en toolkit zijn opgenomen in kwaliteitsborgingsinstrumenten van de projectpartners, medische curricula, opleidingen, bij- en nascholingstrajecten en richtlijnen.

Publicaties
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website