Subsidierondes

Het doel van ons programma Zingeving en Geestelijke verzorging is om de ontwikkeling en implementatie van kennis over zingeving en geestelijke verzorging in zorg en welzijn te stimuleren.

Actieonderzoek

In 2020 zijn, als resultaat van de subsidieoproep Actieonderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie, 7 actieonderzoeken gestart met een focus op onderzoek naar ondersteuning aan projectleiders geestelijke verzorging (GV) thuis met de ontwikkeling en inbedding van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Daarnaast geven deze actieonderzoeken inzicht in hoe aandacht voor zingeving en inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie ingebed kan worden. Hierbij moet duidelijk worden hoe deze aandacht ervaren wordt door zowel de mensen die aandacht voor zingeving en/of geestelijke verzorging ontvangen als de zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers die zingeving of geestelijke verzorging bieden.

Projecten

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Op 1 oktober 2021 is de Kenniswerkplaats Zingeving en geestelijke verzorging van start gegaan.
Deze landelijke kenniswerkplaats werkt aan het uitwisselen van onderzoek, kennis en ervaring uit de praktijk, het doorontwikkelen van kennis, het verbeteren van de samenhang van onderzoeksprojecten en het vertalen en overdragen van deze kennis naar onderwijs en praktijk. De kenniswerkplaats bestaat uit 3 onderdelen: een kennisinfrastructuur, leergemeenschap en effectonderzoek.

 Daarnaast ontwikkelt de kenniswerkplaats aanvullende initiatieven rondom Zorg voor Zingeving in de thuissituatie. Dit gaat om een verbreding van de kennisinfrastructuur met nieuwe relevante partnerorganisaties. En om de uitbreiding van de leergemeenschap met nieuwe leernetwerken rond kwetsbare doelgroepen. Tenslotte breidt de kenniswerkplaats uit met brancheprojecten die expertise over zingeving voor professionals in zorg en welzijn en vrijwilligers (door)ontwikkelen. Dit aanvullende gehonoreerde project uit de subsidieoproep Kenniswerkplaats Zorg voor Zingeving start 1 oktober 2022.

Project

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website