Veelgestelde vragen

Klopt het dat de link in het aanvraagformulier naar informatie over belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie niet meer werkt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dat klopt. Hier vindt u de informatie over de belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie.

Wie kunnen subsidieaanvragen indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de oproep voor onderzoek worden onderzoeksorganisaties gevraagd in te dienen. Zie hier de definitie van onderzoeksorganisatie zoals door ZonMw bedoeld. 

In de oproep voor de praktijk worden de Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) gevraagd om met meerdere samenwerkingspartners binnen het netwerk aanvragen in te dienen.

Hoe ziet de fasering van de komende oproep(en) eruit?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn 2 gerelateerde oproepen: eerst wordt een oproep voor de onderzoeksorganisaties opengesteld en hierna volgt een oproep voor de praktijk.

We verwachten dat de subsidieaanvraag van onderzoeksorganisaties (aantoonbaar) gebaseerd wordt op de behoeften uit de praktijk. Dit betekent dat de wensen en behoeften van de handen in en aan het bed centraal staan in de keuze om een bepaalde interventie verder te onderzoeken en implementeren. Het onderzoek wordt dan ook niet alleen gehonoreerd op basis van de goede kwaliteit van het voorstel. De definitieve honorering vindt alleen plaats als er voldoende Netwerken Palliatieve Zorg zijn (minimaal 3 en maximaal 10) die samen met de deelnemende organisaties in het netwerk toe zijn aan de implementatie van die interventie. 

Om de afstemming tussen onderzoek en praktijk voor deze oproep in gang te zetten, is er in juni 2018 een vooraankondiging gedaan over de hoofdlijnen van de oproepen. Dit afstemmingsproces kan gezien worden als een voorfase. Dit valt echter niet onder de formele subsidieprocedure van ZonMw. Wel zijn er initiatieven in het veld om dit proces meer te stroomlijnen, zoals het initiatief van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland die een document opstelt om de inventarisaties naar de behoeften binnen de netwerken te bundelen. Zie ter verduidelijk ook de fasering van de oproepen in onderstaand figuur.

De fasering van de oproepen in een figuur

Waarom is gekozen voor de opzet met 2 oproepen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw vindt afstemming tussen partijen uit praktijk en onderzoek belangrijk. Door deze 2 oproepen krijgt men de ruimte en mogelijkheid om vanuit ieders eigen expertise en behoefte samen te werken en hiermee kansrijke interventies in de palliatieve zorg te onderzoeken en te implementeren.

De Netwerken Palliatieve Zorg kunnen zich richten op goede aansluiting van de te implementeren interventie bij de stand van zaken en behoeften in het netwerk.

Onderzoekers kunnen hun expertise inzetten om de interventies op een passende manier te onderzoeken voor het verkrijgen van aanvullende bewijskracht en/of het verder ontwikkelen van de interventie op het gebied van implementeerbaarheid.

Hiernaast vindt ZonMw het van belang dat er, waar mogelijk en wenselijk, meer spreiding van kansrijke bestaande interventies plaatsvindt over de regio’s heen. ZonMw wil in de tweede stap middels een aparte subsidie aan de netwerken palliatieve zorg een stimulans geven aan het proces van implementeren in de praktijkorganisaties.

De oproep onderzoek gaat over bestaande interventies in de palliatieve zorg. Is het een voorwaarde dat deze interventies al onderzocht zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De oproep gaat inderdaad over bestaande interventies in de zorg die verdere doorontwikkeling behoeven op het gebied van bewijskracht en/of implementeerbaarheid. Dit kunnen de Goede voorbeelden uit het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg zijn, maar ook bestaande interventies die elders zijn ontwikkeld en toegepast. Deze interventies moeten reeds toegepast zijn in de praktijk, waarbij al enige kennis is opgedaan over de bewijskracht en/of de randvoorwaarden voor implementatie. Deze informatie blijkt uit (voor)onderzoek. Denk hierbij ook aan kwalitatief en/of actiegericht onderzoek.

In de subsidieaanvraag geeft de onderzoeker de stand van zaken weer van de interventie op dit moment op het gebied van bewijskracht en implementeerbaarheid en doet op basis daarvan een onderzoeksvoorstel.

Dit is een overzicht van veelgestelde vragen voor de subsidieoproep Palliantie ronde 2018-2019. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website