Beoordeling subsidieaanvragen

Voor de beoordeling van de kwaliteit van subsidieaanvragen maken we gebruik van externe onafhankelijke referenten. Voor iedere aanvraag wordt gekeken welke combinatie van expertises nodig is om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. De referenten zijn deskundig op diverse gebieden in de palliatieve zorg en er is een mix van wetenschappelijke- en praktijkexperts. 

Patiëntenparticipatie in Palliantie. Meer dan zorg

Naast referenten uit het veld van palliatieve zorg, beoordelen ook patiëntenpanels de subsidieaanvragen binnen Palliantie. Meer dan zorg.

Vergroten implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst

Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een rol te geven in hun project. Doel hiervan is om de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten. 

Relevantie en participatie vanuit patiëntenperspectief

Patiëntenfederatie Nederland richt voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel in van ervaringsdeskundigen. Dit panel adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie. 
Om tot een goed onderbouwde, gestandaardiseerde advisering te komen, maakt het panel bij hun beoordeling gebruik van een formulier met vaste beoordelingscriteria. Per project wordt er een beoordelingsformulier ingevuld door drie panelleden die dit onderzoek bekijken.

Training

De panelleden hebben een training gevolgd, waar ZonMw een presentatie heeft verzorgd over het programma Palliantie. Meer dan zorg en de manier waarop subsidieaanvragen beoordeeld worden.

Profiel van een referent

De referent is patiënt in palliatieve fase óf heeft afgelopen 2 jaar mantelzorg verleend aan iemand in palliatieve fase.
De referent:

  • kan overstijgend denken
  • kan ervaringen overdragen en het patiëntenperspectief verwoorden
  • heeft kennis van ziek zijn, de palliatieve fase en de consequenties daarvan
  • heeft kennis van de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek en technieken
  • heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en/of verbeterprojecten
  • wil zich inzetten voor betere zorg en ondersteuning
  • durft in een groep het woord te nemen
  • beschikt over vergadervaardigheden
  • en beschikt over een HBO- of academisch denkniveau.

Referenten voor Palliantie. Meer dan zorg

Het vinden van de juiste referenten bij de aanvragen blijkt vaak lastig. Doordat niet alle personen willen refereren, moeten we veel experts aanschrijven in relatie tot het aantal daadwerkelijk gehonoreerde projecten. De meeste experts die wij vragen een aanvraag te beoordelen zetten graag belangeloos hun kennis in.

Reacties die wij ontvangen

‘Een belangrijke klus qua inhoud en tijdsinvestering.’
‘De uitnodiging als referent beschouw ik als eervol.’
‘Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik hier tijd voor vrij maak.’
‘Op deze manier blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!’

Belangen voorkomen

Voordat referenten aanvragen beoordelen, onderzoeken we zelf zoveel mogelijk of ze betrokken zijn bij de aanvraag, bij de betrokken organisaties of het projectteam. Als ze collega’s zijn of recentelijk hebben samengewerkt laten we ze de aanvraag in kwestie niet beoordelen. Beoordelaars werken daarom bij een andere organisatie of afdeling dan de betrokkenen bij dat specifieke project. Referenten moeten zelf voorafgaand aan het beoordelen controleren of er sprake is van een persoonlijk belang bij een aanvraag. Dit gebeurt volgens de Code omgang met persoonlijke belangen. Dan kunnen ze dit melden en laten we het project door een andere referent beoordelen.

De beoordeling

De referenten beoordelen de kwaliteit van een aanvraag met vooraf aan de indieners gecommuniceerde criteria. Criteria gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het projectteam, de aanpak en de borging van de projectresultaten. Na beoordeling van de aanvraag door referenten (en het patiëntenpanel) kunnen de subsidieaanvragers op de oordelen reageren. De programmacommissie weegt alle oordelen en maakt een keuze om de subsidie wel of niet toe te kennen.

Internationale referenten

Bij het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' vragen we experts met een brede blik te kijken naar de palliatieve veld. Soms is het verfrissend om naast referenten uit Nederland ook gebruik te maken van referenten uit het buitenland.

Onafhankelijk en internationaal perspectief

Het voordeel van het inzetten van internationale referenten is dat deze referenten onafhankelijk zijn en zelf geen aanvrager zijn van een subsidie bij 'Palliantie. Meer dan zorg'. Daarnaast bieden ze een internationaal perspectief en kunnen aanvragen vergelijken met ontwikkelingen in het buitenland op bijvoorbeeld methodiek of om kwaliteit van een voorstel te beoordelen. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat zij minder op de hoogte zijn van de inrichting van het Nederlandse (zorg)stelsel.

Moeite waard

De reden dat de grote projecten in het Engels moeten worden ingediend is de inzet van internationale referenten. Het schrijven van de Engelse taal geeft voor zowel de indiener als referent een extra belasting. Toch is het de moeite waard om hen als expert te betrekken aangezien deze referenten de blik van zowel de indieners als de commissie kan verbreden en de kwaliteit daarmee helpt te verhogen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website