Beoordeling projecten

Internationale referenten

Bij het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' vragen we experts met een brede blik te kijken naar de palliatieve veld. Soms is het verfrissend om naast referenten uit Nederland ook gebruik te maken van referenten uit het buitenland.

Onafhankelijk en internationaal perspectief

Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' zet voor de grote projecten (€ 400.000-1 miljoen) internationale referenten in. ZonMw wil de Nederlandse onderzoeksvoorstellen laten beoordelen naar internationale maatstaven. Het voordeel van het inzetten van internationale referenten is dat deze referenten onafhankelijk zijn en zelf geen aanvrager zijn van een subsidie bij 'Palliantie. Meer dan zorg'. Daarnaast bieden ze een internationaal perspectief en kunnen aanvragen vergelijken met ontwikkelingen in het buitenland op bijvoorbeeld methodiek of om kwaliteit van een voorstel te beoordelen. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat zij minder op de hoogte zijn van de inrichting van het Nederlandse (zorg)stelsel.

Hoe vinden we internationale referenten?

Voor de ronde van 'Palliantie. Meer dan zorg' in 2015 hebben we 45 internationale referenten met kennis over de palliatieve zorg aangeschreven van over de hele wereld. Referenten werden gezocht via internationale databases zoals PubMed. Tien internationale referenten hebben afgelopen jaar meegewerkt aan de beoordeling van de subsidievoorstellen. Deze experts zijn onder andere afkomstig uit Engeland, Duitsland, Italië, Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten.

Moeite waard

De reden dat de grote projecten in het Engels moeten worden ingediend is de inzet van internationale referenten. Het schrijven van de Engelse taal geeft voor zowel de indiener als referent een extra belasting. Toch is het de moeite waard om hen als expert te betrekken aangezien deze referenten de blik van zowel de indieners als de commissie kan verbreden en de kwaliteit daarmee helpt te verhogen.

Patiëntenparticipatie in Palliantie. Meer dan zorg

Naast referenten uit het veld van palliatieve zorg, beoordelen ook patiëntenpanels de subsidieaanvragen binnen Palliantie. Meer dan zorg.

Vergroten implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst

Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een rol te geven in hun project. Doel hiervan is om de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten. 

Relevantie en participatie vanuit patiëntenperspectief

NPCF richt voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel in van ervaringsdeskundigen. Dit panel adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie. 
Om tot een goed onderbouwde, gestandaardiseerde advisering te komen, maakt het panel bij hun beoordeling gebruik van een formulier met vaste beoordelingscriteria. Per project wordt er een beoordelingsformulier ingevuld door drie panelleden die dit onderzoek bekijken.

Training

De panelleden hebben een training gevolgd, waar ZonMw een presentatie heeft verzorgd over het programma Palliantie. Meer dan zorg en de manier waarop subsidieaanvragen beoordeeld worden.

Profiel van een referent

De referent is patiënt in palliatieve fase óf heeft afgelopen 2 jaar mantelzorg verleend aan iemand in palliatieve fase.
De referent:

  • kan overstijgend denken
  • kan ervaringen overdragen en het patiëntenperspectief verwoorden
  • heeft kennis van ziek zijn, de palliatieve fase en de consequenties daarvan
  • heeft kennis van de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek en technieken
  • heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en/of verbeterprojecten
  • wil zich inzetten voor betere zorg en ondersteuning
  • durft in een groep het woord te nemen
  • beschikt over vergadervaardigheden
  • en beschikt over een HBO- of academisch denkniveau.

 

Referenten voor Palliantie. Meer dan zorg

Wat is onze rol als programma-assistenten in de subsidierondes van ZonMw?

Als programma-assistenten bij het team Palliatieve Zorg van ZonMw zorgen we er onder andere voor dat er voldoende goede referenten zijn die de kwaliteit van aanvragen beoordelen.

Hoe doen wij dat?

Bij het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ zetten we bij ZonMw referenten in om de kwaliteit van subsidieaanvragen op een onafhankelijke manier te beoordelen. De referenten zijn deskundig op diverse gebieden in de palliatieve zorg, bijvoorbeeld doelgroepen, settingen en/of methodieken. Alle aanvragen boven 250.000 euro worden beoordeeld door drie referenten. Tot dat bedrag vragen we twee referenten om de kwaliteit te beoordelen. We zoeken in ons referentenbestand en via onze netwerken naar een mix van wetenschappelijke- en praktijkexperts. Bij de koppeling van een project aan beoordelaars houden we rekening met de doelgroepen en onderwerpen van de aanvraag. Daarnaast krijgen de aanvragen voor een groot en samengesteld project (tot maximaal 1.000.000 euro) in ieder geval een internationale referent als beoordelaar toegewezen.

Veel enthousiaste beoordelaars nodig

Het vinden van de juiste referenten bij de aanvragen blijkt vaak lastig. Wij vragen referenten waarmee we eerder goede ervaringen hebben gehad en in ons bestand staan (ca. 600 referenten), putten uit ons netwerk en zoeken in databases naar auteurs van publicaties op het gebied van palliatieve zorg. Doordat niet alle personen willen refereren, moeten we veel experts aanschrijven in relatie tot het aantal daadwerkelijk gehonoreerde projecten. Voor deze eerste ronde hebben we daarom meer dan 150 beoordelaars gevraagd. De meeste experts die wij vragen een aanvraag te beoordelen zetten graag belangeloos hun kennis in.

Reacties die wij ontvangen

‘Een belangrijke klus qua inhoud en tijdsinvestering.’
‘De uitnodiging als referent beschouw ik als eervol.’
‘Ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik hier tijd voor vrij maak.’
‘Op deze manier blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!’

Betrokkenheid voorkomen

Voordat referenten aanvragen beoordelen, onderzoeken we zelf zoveel mogelijk of ze betrokken zijn bij de aanvraag, bij de betrokken organisaties of het projectteam. Als ze collega’s zijn of recentelijk hebben samengewerkt laten we ze de aanvraag in kwestie niet beoordelen. Beoordelaars werken daarom bij een andere organisatie of afdeling dan de betrokkenen bij dat specifieke project. We vragen referenten om zelf ook hun betrokkenheid te checken. Dan kunnen ze dit melden en laten we het project door een andere referent beoordelen.

De beoordeling

De referenten beoordelen de kwaliteit van een aanvraag met vooraf aan de indieners gecommuniceerde criteria. Criteria gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit van het projectteam, de aanpak en de borging van de projectresultaten. Na beoordeling van de aanvraag door referenten (en het patiëntenpanel) kunnen de subsidieaanvragers op de oordelen reageren. 
Wij zetten de oordelen voor de commissieleden in overzichten zodat de programmacommissieleden aan de hand van de referentenbeoordelingen, de beoordeling van het patiëntenpanel en de reactie van de aanvragers, een keuze maken om de subsidie wel of niet toe te kennen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website