Projectomschrijving


Wat is het nut van een klankbordgroep, en dan vooral: hoe wordt dit beleefd door de verschillende groepen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ)? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit project zoekt hierop een antwoord.

Klankbordgroep
De klankbordgroep wordt binnen het NPZ ingezet als een middel om de stem van de zorgvrager te laten horen. Het idee hierachter is dat de kwaliteit van zorg verbetert doordat de zorg meer patiëntgericht is. Inmiddels bestaan de NPZ’s ongeveer tien jaar en daarom is het goed om te evalueren hoe de klankbordgroepen functioneren binnen het NPZ.

Methode
We maken gebruik van dieptegesprekken en dialooggroepen met klankbordgroepleden en netwerkpartners. Aan de hand van een matrix gebaseerd op de participatieladder en de fasen van besluitvorming vindt de analyse plaats.

Producten
Tijdens de slotbijeenkomst worden in dialoog tussen klankbordgroep en netwerkpartners de aanbevelingen vertaald naar concrete vervolgafspraken. Voor andere groepen die ook zo’n onderzoek willen doen, verschijnt een werkboek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website