Over dit programma

ZonMw en het VSBfonds hebben gezamenlijk het programma Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid opgezet. Met participatie wordt hier de deelname van patiënten(organisaties) aan onderzoek, kwaliteit en beleid bedoeld als partner naast andere partijen als wetenschappers, beleidmakers en professionals. In dit programma wordt onderzocht welke ervaringen met patiëntenparticipatie reeds zijn opgedaan en hoe deze ervaringen zo goed mogelijk ingezet kunnen worden.

Doel

Dit programma levert een bijdrage aan het inzicht in effectieve en efficiënte vormen van patiëntenparticipatie. Op termijn moet dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit en (praktische) relevantie van onderzoek en tot kwaliteits- en beleidstrajecten gericht op de zorg.

Werkwijze

Om dit te bereiken worden in dit programma projecten gefinancierd waarin wordt gezocht naar een antwoord op vragen als: Wanneer is welke aanpak van participatie effectief en efficiënt? In hoeverre zijn er effecten van participatie als 'inkapseling' en verlies van het eigen karakter? En hoe kan haalbaarheid van patiëntenparticipatie worden bevorderd?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website