Naast referenten uit het veld van palliatieve zorg, beoordelen ook patiëntenpanels de subsidieaanvragen binnen Palliantie. Meer dan zorg.

Patiëntenparticipatie in Palliantie. Meer dan zorg

Patiëntenparticipatie: De behoeften van mensen in de laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Mensen in de laatste levensfase, ook speciale doelgroepen, zijn meer betrokken als partner bij de palliatieve behandeling; mantelzorgers zijn minder vaak overbelast; de inzet van opgeleide vrijwilligers in de laatste levensfase is mogelijk op alle plaatsen waar mensen overlijden.

Vergroten implementeerbaarheid en maatschappelijke opbrengst

Door een panel van ervaringsdeskundigen te betrekken bij de beoordeling van subsidieaanvragen, worden indieners van subsidieaanvragen gestimuleerd ervaringskennis van de mensen in de laatste levensfase en hun naasten een rol te geven in hun project. Doel hiervan is om de praktische toepasbaarheid en maatschappelijke opbrengst van projecten te vergroten. 

Relevantie en participatie vanuit patiëntenperspectief

Patiëntenfederatie Nederland richt voor het programma Palliantie een panel in van ervaringsdeskundigen. Dit panel adviseert de programmacommissie vanuit patiëntenperspectief over relevantie en participatie.
Om tot een goed onderbouwde, gestandaardiseerde advisering te komen, maakt het panel bij hun beoordeling gebruik van een formulier met vaste beoordelingscriteria. Per project wordt er een beoordelingsformulier ingevuld door drie panelleden die dit onderzoek bekijken.

Training

De panelleden hebben een training gevolgd, waar ZonMw een presentatie heeft verzorgd over het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' en de manier waarop subsidieaanvragen beoordeeld worden.

Profiel van een referent

De referent is patiënt in palliatieve fase óf heeft afgelopen 2 jaar mantelzorg verleend aan iemand in palliatieve fase.

De referent:

  • kan overstijgend denken
  • kan ervaringen overdragen en het patiëntenperspectief verwoorden
  • heeft kennis van ziek zijn, de palliatieve fase en de consequenties daarvan
  • heeft kennis van de basisbeginselen van wetenschappelijk onderzoek en technieken
  • heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en/of verbeterprojecten
  • wil zich inzetten voor betere zorg en ondersteuning
  • durft in een groep het woord te nemen
  • beschikt over vergadervaardigheden
  • en beschikt over een HBO- of academisch denkniveau.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website