De Expertisecentra Palliatieve Zorg hebben op basis van literatuur de 'Kennissynthese programma Palliantie’ gepubliceerd. Daarnaast zijn lopende projecten in Palliantie en andere ZonMw-programma’s geïnventariseerd en de te verwachten resultaten zijn verwerkt in een totaallijst.

Veldraadplegingen

De programmacommissie Palliantie heeft een concept selectie gemaakt van prioriteiten voor 2017 en 2018. Deze zijn aan het praktijkveld en patiënten voorgelegd in 4 besprekingen met in totaal circa 130 personen. De Consortia Palliatieve Zorg hebben gezorgd voor een evenwichtige samenstelling van deelnemers. Naast input van het praktijkveld over de prioriteiten zijn andere aandachtspunten meegegeven, die ZonMw waar mogelijk overneemt. Op 23 november 2016 zijn de resultaten uit de veldraadplegingen besproken en heeft de programmacommissie de prioriteiten voor 2017 en 2018 vastgesteld. ZonMw heeft op het congres NCPZ 2016 de prioriteiten voor Palliantie. Meer dan zorg in 2017-2018 bekend gemaakt.

Subsidieoproep februari 2017

De prioriteiten zijn meegenomen in de subsidieoproep voor dit jaar.

Meer informatie

Overzicht prioriteiten 2017-2018

Kennissynthese doelen programma Palliantie

Opdracht kennissynthese

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website