Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen.

Vanuit ons programma Palliantie financieren we diverse onderwijsprojecten, waaronder het project O2PZ, dat leidt tot landelijke regie en samenwerking voor toekomstgericht onderwijs - en opleidingsaanbod, waarbij palliatieve zorg een vaste plek heeft in de curricula. Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg dragen hieraan bij.

Onderwijsplatform Palliatieve Zorg

Sinds 2021 bestaat het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg, opgericht door het project Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) en de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). Op het onderwijsplatform op Palliaweb vinden (aankomende) zorgverleners, opleiders en docenten informatie en hulpmiddelen die helpen bij kennis en kennisoverdracht over palliatieve zorg. Zoals onderwijsmaterialen op mbo-, hbo- of wo-niveau en concrete handvatten om palliatieve zorg nog meer in het onderwijs te verankeren. Ook staat op het Onderwijsplatform een overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg. Met de competentiescan palliatieve zorg kunnen bezoekers hun huidige kennis en vaardigheden over palliatieve zorg testen, en ontdekken waar nog ontwikkelmogelijkheden liggen.


Bekijk het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg op Palliaweb, met onderwijsmaterialen, bij- en nascholingen, concrete handvatten en de competentiescan.

> Ga naar het Onderwijsplatform

Onderwijsraamwerk palliatieve zorg

Hoe verbeter je het onderwijs over palliatieve zorg? Het project O2PZ ontwikkelde hier een hulpmiddel voor: het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. Het onderwijsraamwerk geeft een uitgebreide beschrijving over hoe goed onderwijs over palliatieve zorg eruitziet op het mbo, hbo en wo(+). Onderwijsmakers kunnen dit gebruiken als meetlat en aan de hand daarvan het bestaande onderwijs optimaliseren en aanscherpen. Om meer ondersteuning te geven bij het toepassen van het raamwerk in de praktijk, is ook een handreiking met kaders en handvatten ontwikkeld. Hiermee kunnen onderwijs- en zorgprofessionals onderzoeken of en op welke manier onderwijs over palliatieve zorg in een curriculum, opleiding of cursus past.

 

Bekijk het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor mbo, hbo en wo(+) op de website van O2PZ. Hier vindt u ook de bijbehorende handreiking.

> Ga naar het onderwijsraamwerk

In dit interview vertellen projectbetrokkenen Suzanne Metselaar en Ingrid van Zuilekom meer over de focus op een duidelijke rolbeschrijving van de specialist palliatieve zorg bij dit project. Hoofddocent palliatieve zorg Ingrid: 'De competenties en titels die daarbij horen zijn nu nog diffuus en niet erg transparant.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website