ZonMw tijdlijn Ondersteuning zorgnetwerk https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ondersteuning zorgnetwerk nl-nl Thu, 30 Mar 2023 22:55:43 +0200 Thu, 30 Mar 2023 22:55:43 +0200 TYPO3 news-9302 Tue, 03 Jan 2023 09:01:06 +0100 Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-samenwerking-voor-mensen-in-de-laatste-levensfase-en-hun-naasten-in-het-sociaal-dome/ Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.
Mensen die in de laatste levensfase zitten, krijgen naast medische zorg ook ondersteuning in de vorm van zorg- en welzijnsinitiatieven. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. Om te zorgen dat deze mensen en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben, is het nodig dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten.

Wat kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven in een bepaalde gemeente of regio. Het maximale bedrag daarvoor is € 350.000,- met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Hoe werkt het?

Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen een projectidee indienen. Daarbij is het verplicht om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio, en treedt 1 van die partijen op als hoofdaanvrager. Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

ZonMw en palliatieve zorg in het sociaal domein

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dat programma richten we ons op een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zodat zij palliatieve zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Daarom sporen we bovengenoemde organisaties aan om subsidie aan te vragen.

Meer informatie

•    Lees de subsidieoproep ‘Versterken van regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten’
•    Programma Palliantie
•    Onderwerp Palliatieve zorg
•    Onderwerp Sociaal domein

]]>
news-9101 Wed, 26 Oct 2022 16:34:47 +0200 Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/praktische-tools-voor-hulp-bij-palliatieve-zorg/ Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie van hulpmiddelen uit Palliantieprojecten die zorgverleners in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s. Download het boekje hier. news-9017 Sat, 08 Oct 2022 08:00:00 +0200 Praten over seksualiteit: juist ook in de laatste levensfase https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praten-over-seksualiteit-juist-ook-in-de-laatste-levensfase/ Hoe praat je over seksualiteit en intimiteit met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn? Vaak een onderbelicht onderwerp, terwijl het veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Verpleegkundig specialist Corien Eeltink en patiënt Marloes Noordhoek durfden dit gesprek wel aan. In dit interview voor Pal voor U vertellen ze over hun ervaringen en delen ze tips. Download het artikel 'Seksualiteit en intimiteit: juist ook in de laatste levensfase' in Pal voor U

]]>
news-8937 Wed, 21 Sep 2022 06:00:00 +0200 Diversiteit in onderzoek: zó lukt het https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-diversiteit-en-inclusiviteit-in-de-palliatieve-zorg/diversiteit-in-onderzoek-zo-lukt-het/ Hoe bereik en betrek je een zo relevant mogelijke groep ervaringsdeskundigen bij onderzoek, zoals mensen met een migratieachtergrond? Zodat de resultaten relevant zijn voor alle patiënten en naasten? In dit interview geven Shirley Ramdas van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en Mehmet Uygun van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland een aantal tips. news-8983 Tue, 20 Sep 2022 08:00:00 +0200 Cultuursensitief communiceren met ziekenhuispatiënten https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/cultuursensitief-communiceren-met-ziekenhuispatienten/ Patiënten en naasten met een islamitische achtergrond hebben soms specifieke wensen en voorkeuren. Bijvoorbeeld veel op bezoek gaan in het ziekenhuis. Hoe kan je daar goed rekening mee houden als zorgverlener? Islamitisch geestelijk verzorger Saïda Aoulad Baktit traint zorgverleners hier al jaren in. In dit interview deelt ze haar tips. news-8807 Tue, 12 Jul 2022 10:00:00 +0200 Kennis uit onderzoek naar de praktijk brengen https://publicaties.zonmw.nl/kennis-uit-onderzoek-naar-de-praktijk-brengen/ Om kennis uit onderzoek effectief naar de praktijk te brengen, organiseerden 6 Consortia Palliatieve Zorg een aantal regionale kennismarkten. Zo ontvingen (zorg)professionals, directie en opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen nieuwe kennis en hulpmiddelen om de palliatieve zorg te verbeteren. Lees in dit verslag wat er op deze kennismarkten aan bod kwam. news-8451 Thu, 24 Mar 2022 08:00:00 +0100 Zonder samenwerking geen zorg op maat https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-hospicezorg/column-hospicemanager-angelique-de-wit/ ‘Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de beroepsmatige zorg en mantelzorg. Afstemming tussen hen en professionals, en meer bekendheid met elkaars kunde en verantwoordelijkheden is nog steeds nodig.’ In deze column schrijft hospicemanager Angelique de Wit over wat zij belangrijk vindt in de hospicezorg en op welke manier onderzoek dit nog verder kan verbeteren. news-8452 Thu, 24 Mar 2022 08:00:00 +0100 ‘Iedereen wil dat mensen de laatste levensfase goed doormaken’ https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-hospicezorg/iedereen-wil-graag-dat-mensen-hun-laatste-levensfase-goed-doormaken/ Hoe staat het met de hospicezorg in Nederland en wat zijn behoeften van cliënten en naasten? Denise Seelen begeleidde onderzoek hiernaar, met behulp van gidspanels met patiënten, naasten, zorgverleners en beleidsmakers, die constante richting en feedback gaven op het onderzoek. Welke adviezen kwamen hieruit? Lees het interview met Denise en 3 panelleden. news-8428 Wed, 16 Mar 2022 13:00:00 +0100 Hulpmiddelen palliatieve zorg nu op 1 plek beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hulpmiddelen-palliatieve-zorg-nu-op-1-plek-beschikbaar/ Op zoek naar handvatten voor het verlenen van goede palliatieve zorg? Op het nieuwe Hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb zijn alle hulpmiddelen die daarvoor de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, op 1 plek te vinden. Waardoor u niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken naar een handreiking, keuzehulp of toolbox.
Op Palliaweb staan hulpmiddelen voor en door zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals die werken in de palliatieve zorg. Door te filteren op uw beroepsgroep, met welk onderwerp u precies aan de slag wilt en/of de specifieke doelgroep of aandoening waarmee u werkt, vindt u gemakkelijk het hulpmiddel dat u in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken.

Wat is er allemaal te vinden?

Het aanbod is enorm: van gesprekswijzers en handreikingen tot illustraties, infographics, keuzehulpen, websites, brochures, flyers, toolboxen, vragenlijsten, posters, profielen en zelfs een stripboek. De hulpmiddelen zijn voor zeer diverse doelgroepen, zoals ouderen, kinderen of mensen met dementie.

Zo kunt u er terecht als u vragen heeft als:

  • Hoe herken ik een palliatieve patiënt?
  • Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning?
  • Hoe werk ik samen met andere zorgverleners, mantelzorgers en naasten?
  • Hoe kan ik het gesprek aangaan over waarden, wensen en behoeften?
  • Hoe bespreek ik de kwaliteit van leven in de laatste levensmaanden?
  • Hoe ga ik om met morele twijfels?

Enthousiaste reacties uit het veld

De eerste zorgverleners en beleidsmakers reageren al enthousiast. Een strategisch adviseur: ‘Het is heel erg mooi, helder en gebruiksvriendelijk! Wat een goed idee om het zo weer te geven en te ordenen.’ Ook een verzorgende reageerde: ‘Ik ga dit hulpmiddelenoverzicht zeker gebruiken en het ook bij mijn collega’s promoten.’ Een internist-oncoloog vond het overzicht er ‘logisch en intuïtief’ uitzien.

Kwaliteit en bruikbaarheid

Het aanbod op Palliaweb is samen met zorgverleners en beleidsmakers opgezet en getoetst op kwaliteit en bruikbaarheid in het bieden van voldoende ondersteuning bij het verlenen van goede palliatieve zorg. Zo draagt dit overzicht concreet bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.

Help mee

Ken jij een hulpmiddel dat in dit overzicht ook een plek verdient? Meldt dit dan via lerenenpraktijk@iknl.nl.

ZonMw en het hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb

Het digitale hulpmiddelenoverzicht is mede mogelijk gemaakt door ons programma Palliantie. Dit programma heeft veel bruikbare resultaten opgeleverd voor de verbetering van palliatieve zorg. Door die resultaten, samen met andere ontwikkelde kennis, inzichten en tools, voor de praktijk te bundelen en op 1 plek aan te bieden, maken we het voor professionals makkelijker om hulpmiddelen te kiezen die goed aansluiten op hun werk.

]]>
news-8258 Wed, 26 Jan 2022 09:00:00 +0100 Oog voor naasten in tijden van corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oog-voor-naasten-in-tijden-van-corona/ In de coronacrisis is het hebben van een ernstig zieke dierbare nog moeilijker. Beperkende maatregelen maken de behoeften die naasten hebben ingewikkeld, zoals contact met hun dierbare. Hoe hou je, ook tijdens een pandemie, aandacht voor naasten? Het project ‘Oog voor naasten’ ontwikkelde een speciale COVID-19-toolkit voor zorgverleners en naasten zelf.
Tijdens de COVID-19-pandemie zagen we hoe het hebben van een ernstig zieke dierbare een nóg grotere impact kan hebben wanneer er sprake is van een (onbekende) besmettelijke ziekte in een zorginstelling of in het land, waarbij beperkende maatregelen moeten worden getroffen. Veel behoeften van naasten, zoals contact met hun zieke dierbare, zijn op dat moment moeilijker of zelfs onmogelijk te realiseren. Ook in de periode na het overlijden hebben nabestaanden minder mogelijkheden tot steun en afleiding. Naasten hebben het hierdoor extra moeilijk. Daarom is het belangrijk om ondanks de hectiek van een uitbraak naasten niet uit het oog te verliezen, zowel voor het overlijden als erna.

COVID-19-module in toolkit Oog voor Naasten

Het projectteam van ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ heeft in samenwerking met verschillende partijen, naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, een aparte module gemaakt van de Oog voor Naasten-toolkit die zorgverleners handvatten biedt om het zorgen voor naasten niet uit het oog te verliezen wanneer er sprake is van een uitbraak van besmettelijke ziekte. Dit is een herziening en uitbreiding van een eerdere COVID-19-module, ontwikkeld door de PZNL-expertgroep Palliatieve zorg ten tijde van corona.

Wat zijn de nieuwe materialen?

Achtergrondbrochures voor zorgverleners

Deze brochures bevatten uitgebreide achtergrondinformatie over de zorg voor naasten ten tijde van een uitbraak van een besmettelijke ziekte, en biedt tips om onder die omstandigheden tóch oog te blijven houden voor naasten. Er zijn 4 verschillende versies zodat deze relevant zijn voor zorgverleners werkzaam in verschillende zorgsettingen: het hospice, verpleeghuis, ziekenhuis en de thuissetting.

Handreiking voor zorgverleners

De handreiking is een samenvatting van de achtergrondbrochure, met veel concrete tips voor zorgverleners om oog te hebben voor naasten ten tijde van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. In de handreiking is ook ruimte voor zorgverleners om aantekeningen te maken.

Brochure voor naasten - 'Zorgen voor een zieke'

In deze brochure kunnen naasten van patiënten met levensbedreigende aandoeningen handvatten vinden over goede zorg voor hun dierbare én voor zichzelf. De brochure geeft antwoorden op veelgestelde vragen en biedt ook ruimte voor het maken van notities. De brochure is bedoeld om vroegtijdig aan naasten uit te reiken.

Brochure voor naasten - 'Bij het sterven van een familielid'

Deze brochure is voor naasten met informatie over de stervensfase en het rouwproces. Ook bevat de brochure een aantal pagina’s met informatiebronnen over rouw en verlies. Afhankelijk van de behoefte van de naaste kan de zorgverlener deze brochure vroegtijdig uitreiken, of pas als de stervensfase nabij is.

Infokaart - 'Zorgen voor een zieke'

De infokaart is een samenvatting van de brochure ‘Zorgen voor een zieke’, maar met weinig tekst en meer afbeeldingen. Deze brochure is geschikt voor naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of laaggeletterdheid, of mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

> Download alle materialen via Palliaweb

Meer informatie

]]>
news-8039 Wed, 24 Nov 2021 09:52:08 +0100 LinkedIn 'Podcast Doodnormaal met Nico Knibbe over rouwen in coronatijd' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-podcast-doodnormaal-met-nico-knibbe-over-rouwen-in-coronatijd/ news-7986 Tue, 09 Nov 2021 09:37:20 +0100 Nóg meer oog voor naasten en nabestaanden https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/nog-meer-oog-voor-naasten-en-nabestaanden/ Het Oog voor Naasten en Nabestaanden project richt zich nu ook op naasten en nabestaanden in de hospices en extramurale zorg. Er staan 24 zorgorganisaties te popelen om te beginnen! news-7985 Tue, 09 Nov 2021 09:29:09 +0100 Hoe houdt de gemeente mantelzorgers overeind? https://publicaties.zonmw.nl/mantelzorg-in-de-palliatieve-fase/hoe-houdt-de-gemeente-mantelzorgers-overeind/ Mantelzorgers houden de zorg in Nederland voor een groot deel overeind. Op welke vlakken kunnen zij hulp en ondersteuning krijgen? Daarover vertelt José van Dijk, senior beleidsadviseur WMO van de gemeente Delft. news-7984 Tue, 09 Nov 2021 08:55:28 +0100 Als mantelzorger wil ik gewoon oprechte aandacht https://publicaties.zonmw.nl/mantelzorg-in-de-palliatieve-fase/als-mantelzorger-wil-ik-gewoon-oprechte-aandacht/ Al 15 jaar zorgt Marja van Helden voor haar man. ‘Het is een eenzaam beroep. Zijn situatie heeft een grote impact op ons leven. Oprechte aandacht van zorgverleners is het allerbelangrijkste. Dat je ergens je ei kwijt kunt.' news-7966 Fri, 05 Nov 2021 13:02:01 +0100 Ondersteunen van mantelzorgers: hoe pak je dat als zorgverlener aan? https://publicaties.zonmw.nl/mantelzorg-in-de-palliatieve-fase/ondersteunen-van-mantelzorgers-hoe-pak-je-dat-als-zorgverlener-aan/ In de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, gaat een groot deel van de aandacht vaak naar de patiënt. Dat terwijl die patiënt vaak naasten heeft die mantelzorg geven. Hoe zorg je als wijkverpleegkundige en verzorgende dat je genoeg oog hebt voor die mantelzorgers? news-7789 Sat, 09 Oct 2021 08:00:00 +0200 Oog voor naasten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oog-voor-naasten/ In de nieuwe editie uit het magazine Pal voor U leest u ervaringsverhalen van naasten, en hoe zorgverleners ook hen kunnen ondersteunen in de palliatieve zorg. Zowel voor, tijdens als na het ziekbed van hun dierbare. Lees het artikel Oog voor naasten

]]>
news-7691 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 Kennissynthese over evenwichtige zorgverlener gepubliceerd https://publicaties.zonmw.nl/kennissynthese-de-evenwichtige-zorgverlener/ Werk in de palliatieve zorg geeft naast voldoening ook mentale belasting. Onderzoeker en ethicus Suzanne Metselaar zocht met haar team in een kennissynthese uit hoe het zit met het evenwicht van zorgverleners. Hoe is dat te herstellen, behouden en versterken? news-7701 Wed, 22 Sep 2021 08:00:00 +0200 'Voor betere patiëntenzorg is ruimte voor reflectie nodig' https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/voor-betere-patientenzorg-heb-je-ruimte-voor-reflectie-nodig/ De CURA-methodiek helpt zorgverleners beter omgaan met hun morele twijfels. Inmiddels is het projectteam bezig met het toepassen van CURA in de praktijk, onder andere met CURA-ambassadeurs. Hoe gaat dat? Onderzoeker Charlotte Kröger en netwerkcoördinator Daniëlle van Bennekom vertellen erover. news-7637 Thu, 09 Sep 2021 10:15:00 +0200 Podcast ‘Op leven en dood’ over dilemma’s op de Intensive Care https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/podcast-op-leven-en-dood-over-dilemmas-op-de-intensive-care/ De 10-delige podcast ‘Op leven en dood’ laat zien wat voorafgaat aan de beslissing om een IC-behandeling van een ernstig zieke patiënt te staken. Voor welke dilemma’s komen artsen en naasten te staan? En hoe gaan zij met elkaar hierover in gesprek? Beluister nu de afleveringen.
Het kan iedereen overkomen dat een dierbare op de Intensive Care belandt. En soms ontstaan er zoveel complicaties, dat de behandelgrenzen in zicht komen en de patiënt op korte termijn zal overlijden. Vaak is die zich daar niet van bewust, en worden naasten geconfronteerd met allerlei vragen. Wat kan ik nog betekenen voor mijn partner, ouder of kind? Wat is de kwaliteit van leven, als mijn dierbare deze periode toch overleeft? Wat zou die zelf gewild hebben? En hoe beslissen artsen nu verder, en heb ik daar ook een stem in?

5 fictieve casussen, 5 gesprekken met artsen

U hoort 5 fictieve verhalen, gebaseerd op reële dilemma’s waarmee families en zorgverleners op de IC mee te maken krijgen. In de andere afleveringen gaat onderzoeker Mirjam de Vos in gesprek met 5 artsen over deze situaties. Hoe praten zij met families over ingrijpende behandelbeslissingen, wat werkt voor hen en wat niet?

Aflevering 1 en 2

Jamila is 23 weken zwanger, wanneer zij met zwangerschapsvergiftiging wordt opgenomen. Haar baby Adam moet noodgedwongen eerder worden gehaald. In de aflevering daarna volgt een gesprek met neonatoloog Peter Dijk. Hoe weeg je de toekomstige kwaliteit van leven mee in de besluitvorming over een te vroeg geboren baby? Zijn wensen van ouders doorslaggevend? En hoe steun je ouders die verschillend tegen kwaliteit van leven voor hun kind aankijken?

Aflevering 3 en 4

Het lukt artsen op de kinder-IC niet om de epileptische aanval van ernstig gehandicapte Bloem te doorbreken. Intensieve gesprekken volgen met de ouders van Bloem over wat nog in het belang is om te doen, en wat niet. In de aflevering daarna volgt een gesprek met hoofd van de kinder-IC Matthijs de Hoog. Welke nieuwe dilemma’s komen op tafel, nu daar steeds meer kinderen met verschillende chronische aandoeningen komen te liggen? Leidt dit tot andere gesprekken met ouders? En hoe kom je er toch samen uit, als standpunten over wat in het belang is van het kind verschillen?

Aflevering 5 en 6

De 17-jarige Caspar komt op de IC terecht, nadat hij tijdens een avond stappen in elkaar zakte. Hij is gereanimeerd, maar laat en heel lang. Snel wordt het zijn ouders duidelijk dat hun zoon niet meer wordt wie hij was. Ze proberen te bedenken wat hij wel en niet gewild zou hebben, en zoeken naar manieren om hem te beschermen tegen zijn toenemend lijden. In de aflevering daarna volgt een gesprek met hoofd kindergeneeskunde en hoogleraar kinderpalliatieve zorg Eduard Verhagen. Hoe bepaal je of een leven nog leefbaar is als de patiënt dit zelf niet meer kan vertellen? Wat doe je als ouders vragen: laat mijn kind sterven? En hoe steun je ouders bij het overlijden van hun kind?

Aflevering 7 en 8

De diabetische moeder van Joy, mevrouw Davids, wordt opgenomen op de IC en aan de beademing gelegd. Het blijkt lastig te bepalen of zij al die behandelingen wel gewild had. In de aflevering daarna volgt een gesprek met intensivist Tina van Hemel-Rintjap. Zij vertelt hoe ze met patiënten praat, ook als die aan de beademing liggen, hoe ze families het liefst vanaf het begin meeneemt in het behandelproces en wat je kunt doen als je het wantrouwen bij naasten ziet groeien.

Aflevering 9 en 10

Het is eind maart 2020 en de IC’s in Brabant liggen vol met coronapatiënten. De ernstig zieke mijnheer van Elst moet worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Voor zijn vrouw en kinderen maakt dit de situatie nog stressvoller. Want hoe weten ze hoe het werkelijk met hem gaat, zo ver bij hen vandaan? In de aflevering daarna volgt een gesprek met IC-hoofd Hans van der Hoeven. Ze staan stil bij de nieuwe dilemma’s die op IC’s tijdens de coronapandemie ontstonden. Wat betekende dit voor de zorg voor patiënten én hun families? Hoe leidend is de wens van de patiënt, en wat doe je als families iets vragen en je ervan overtuigd bent dat dit de patiënt te veel zal schaden?

Over dit project

Deze podcastserie is een resultaat uit het Palliantieproject Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde. Met dit project wil projectleider Mirjam de Vos en de andere projectteamleden bijdragen aan concrete verbeteringen in de communicatie met naasten over beslissingen over leven en dood van hun dierbare binnen de neonatale, pediatrische en volwassen Intensive Care.

Meer informatie

]]>
news-6776 Tue, 19 Jan 2021 10:00:00 +0100 Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste https://balans.mantelzorg.nl/ Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt. news-6587 Thu, 03 Dec 2020 10:42:00 +0100 'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus' https://www.5jaarpalliantie.nl/ezine-november/naasten/ Hoe betrek je naasten bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten? 'Voor het bieden van de best mogelijke palliatieve zorg is de naaste een cruciale bron van informatie,' vertelt palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver. De Oog voor Naasten-methodiek helpt bij het aansluiten op hun behoeften. news-6452 Wed, 04 Nov 2020 15:15:54 +0100 Beslismodel helpt artsen en familieleden bij besluitvorming na een ernstige beroerte https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/gezamenlijke-besluitvorming/#c69053 Gesprekken over behandelbeleid na een ernstige beroerte zijn nog geen vast onderdeel van onderwijs, terwijl de keuzes zowel voor familieleden als artsen wel heel complex zijn. Voor betere gezamenlijke besluitvorming is er een online beslismodel en een e-learning voor artsen. Neuroloog Marieke Visser: 'De patiëntenvereniging benadrukt terecht hoe belangrijk het is dat familieleden en naasten goed voorbereid zijn op de familiegesprekken.’ news-6451 Wed, 04 Nov 2020 14:32:29 +0100 CURA helpt zorgverleners bij morele twijfels https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/ethiek/#c68881 Het instrument voor ethiekondersteuning CURA is voor zorgverleners heel waardevol bij complexe dilemma’s, zeggen zorgverleners zelf. Het instrument biedt praktische handvatten bij ethische kwesties. Palliatief verpleegkundige Marlie Kok: 'Door te werken met CURA ben ik wél in staat gestructureerd stil te staan bij mijn twijfels. En daardoor krijg ik meer vertrouwen om oplossingen te zoeken en actie te ondernemen.' news-6478 Mon, 02 Nov 2020 11:52:00 +0100 Tweet Kenniscentrum Zorginnovatie over openbare les 'Zorg om naasten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-kenniscentrum-zorginnovatie-over-openbare-les-zorg-om-naasten/ news-6458 Mon, 28 Sep 2020 17:52:00 +0200 Oog voor Naasten-methodiek in 8 zorginstellingen https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/rouw-en-nazorg/#c62368 De ontwikkelde methodiek voor systematische voor- en nazorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen is met succes geïmplementeerd. 'Dat de methodiek waardevol is hoor je meteen als je naasten spreekt'. news-3185 Wed, 07 Nov 2018 21:00:00 +0100 ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-pharos-project-in-gesprek-over-leven-en-dood/ De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen. news-2425 Wed, 02 May 2018 10:32:44 +0200 Goede Voorbeelden film 'Ik blijf een poosje bij je zitten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/goede-voorbeelden-film-ik-blijf-een-poosje-bij-je-zitten/ Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Die stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film is een best practice over interdisciplinaire palliatieve- en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Vrij beschikbaar

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht en mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land. Er is een korte (11 min) en een lange versie (15 min); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. De film is vrij beschikbaar.

Op YouTube staan de lange versie en de korte versie van de film. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

Film roept veel reacties op

Als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel, zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Wil je laten weten waarvoor je de film hebt gebruikt? Graag naar m.wanders@careyn.nl. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.

Meer informatie

]]>