In Palliantie is aandacht voor palliatieve zorg bij niet-westerse migranten. Het gaat daarbij vooral om persoonsgericht werken. Veel zorgverleners vinden het eng om zich met zoveel culturen bezig te moeten houden. Het gaat echter om respect, inlevingsvermogen en aandacht voor de andere culturen. Zorgverleners moeten helder communiceren en kunnen reflecteren op hun eigen blinde vlekken en inzichten.

Uitgelicht

Diversiteit in de palliatieve zorg

Wat verstaan we onder diversiteit en hoe houd je in de zorg of in projecten rekening met diversiteit? Tijdens een inspirerende bijeenkomst in januari kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Bekijk de terugblik

Parel voor Pharos project 'In gesprek over leven en dood'

De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen.

Lees meer over deze Parel

Projecten over palliatieve zorg bij niet-westerse migranten

Overzicht met projecten op het gebied van niet-westerse migranten die vanuit het ZonMw Palliantie programma worden gefinancierd.

Projecten over palliatieve zorg bij niet-westerse migranten

Radboudumc voorloper in cultuursensitief communiceren

Vrouw op foto
Saida Aoulad Baktit

Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit traint al jaren medewerkers van het Radboudumc om ‘cultuursensitiever’ te worden. Ze vertelt over haar ervaringen.

Interview met Saida Aoulad Baktit

Blijf op de hoogte

Via de 'Blijf op de hoogte' pagina kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Palliatieve Zorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Palliatieve zorg en diversiteit

Hoewel de palliatieve zorg in Nederland zich vanaf de jaren '70 langzaam maar zeker begon te ontwikkelen, is aandacht voor terminaal zieken met een migratieachtergrond pas rond 2000 een punt van aandacht geworden. Lees meer hierover in de Canon. 

Canon Palliatieve Zorg

Cultuursensitieve palliatieve zorg

Wanneer patiënten geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte, de grenzen aan behandeling zijn bereikt en er complexe besluiten genomen moeten worden, dan kunnen culturele verschillen nadrukkelijk naar voren komen. Dit geldt voor zowel perspectieven op wat een goede dood is als ook op wat goede palliatieve zorg is. 

Naar het artikel

‘Het gaat bij migranten om delicate communicatie’

Vrouw staat op de foto
Maria van den Muijsenbergh (fotograaf Philip Homburg)

Kijken niet-westerse migranten anders naar palliatieve zorg? Huisarts Maria van den Muijsenbergh heeft er veel ervaring mee, die ze ook inzet in training en onderzoek. ‘Begin als zorgverlener niet pats boem over de laatste fase.’

Interview met Maria van de Muijsenbergh

‘De persoonlijke wens staat voorop’

Afbeelding van artikel
Artikel in Pal voor U over culturele achtergrond en levenseinde

Niet alle Marokkanen heten Mohammed. Ofwel: ieder mens is uniek. Dat geldt ook voor behoeften rondom het levenseinde. Daarom is het belangrijk om in de laatste levensfase eveneens rekening te houden met culturele achtergrond.

Lees het artikel

Actueel

Volg via RSS

De Hexagon Tool: handig hulpmiddel voor je implementatieplan

Om de palliatieve zorg te verbeteren is niet alleen nieuwe kennis nodig, maar vooral ook het concrete gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk. Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar om de implementatie van projectresultaten gedegen voor te bereiden. Bijvoorbeeld de Hexagon Tool. Hoe werkt die in de praktijk?

Pagina

Workshop Pharos tijdens NCPZ

'In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten'. Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van beschikbare voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben.

Nieuws

Voorlichtingfilms In gesprek over leven en dood

Mooi resultaat uit het ZonMw-palliantieproject 'In gesprek over leven en dood': Pharos heeft nieuwe voorlichtingsfilms gemaakt. De films ondersteunen migranten, voorlichters en zorgverleners in gesprekken in de laatste levensfase. De films zijn beschikbaar in Papiamento, Kantonees (met ondertiteling in het Mandarijn), Turks en Berbers.

plaatje van vier films
Pagina
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website