Kennisvouchers

ZonMw heeft de organisatieontwikkeling en samenwerking in de eerstelijnszorg in 2015 een flinke impuls gegeven met subsidie in de vorm van Kennisvouchers. 56 eerstelijns zorgaanbieders en welzijnsorganisaties zijn aan de slag gegaan met het vertalen van de resultaten van een Op één lijn voorbeeldproject naar hun eigen praktijksituatie.

Inzet adviseurs

Met de Kennisvoucher konden aanvragers een adviseur inhuren om de resultaten van één van de geselecteerde voorbeeldprojecten te vertalen naar en te implementeren in hun eigen praktijksituatie. Aanvragers konden kiezen uit 20 voorbeeldprojecten uit het programma Op één lijn, variërend van projecten over geboortezorg tot aan integrale ouderenzorg.

56 Kennisvouchers gehonoreerd

In zeer korte tijd kwamen er in totaal 116 aanvragen binnen; veel meer dan het budget toe liet. Uiteindelijk zijn er 56 kennisvouchers gehonoreerd. De aanvragers zijn onder andere gezondheidscentra, apotheken, welzijnsorganisaties, huisartsenpraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen en zijn verdeeld over het hele land (26 in regio Noord, 16 in regio Zuid en 14 in regio Midden). Van de 20 voorbeeldprojecten zijn er 19 aangevraagd.

Geselecteerde voorbeeldprojecten

 • Implementatie van ketenzorg COPD (Noordwest-Utrecht)
 • Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn (Eindhoven) 
 • Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk (Roosendaal)
 • Ateliers in de eerste lijn (Nijmegen)  
 • MSM: Multidisciplinair SamenwerkingsModel (Maasgouw, Limburg)  
 • Zorgprogramma Kinderen op Gezond Gewicht (Zwolle)  
 • Ouderenzorg in Weststellingwerf (Friesland)  
 • Zwangere centraal (Rivierenland)  
 • Welzijn op recept (Nieuwegein)  
 • SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (Utrecht Overvecht)  
 • Wijkgerichte samenwerkingsverbanden (Haaglanden)  
 • Kwetsbare Ouderen (Velp)  
 • Project Kapstok: samenwerking 1e lijn en welzijn (Emmen)  
 • Samen voor een sterke 1e lijn (Scheveningen)  
 • MENSplus: geïntegreerde eerstelijnszorg (De Bilt)  
 • Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio (Drenthe) 
 • Moderne netwerkzorg (Achterveld e.o.)  
 • Zorgverlening voor alle ouderen in een dorp onder één dak (Elsloo)  
 • CVA nazorg op orde (CNOO, Rotterdam)  
 • Diagnosegebonden zorg in de antroposofische gezondheidszorg 

Een deel van de voorbeeldprojecten presenteert zich aan u via een korte film ('elevator pitch') op ons YouTube-kanaal.

Impact kennisvouchers geëvalueerd

Hoe zorg je ervoor dat mooie voorbeelden en innovaties op het gebied van interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn worden verspreid? ZonMw heeft hiervoor een nieuw instrument ingezet: kennisvouchers. Onlangs is de impact van dit instrument geëvalueerd.

Uit het onderzoek 'The societal impact of knowledge vouchers' is o.a. gebleken dat de Monitor Kennisbenuting, na doorontwikkeling, een geschikt instrument blijkt om impact te meten en dat kennisvouchers een bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van maatschappelijke impact. In het rapport 'The societal impact of knowledge vouchers' zijn de details van dit onderzoek te lezen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over de Kennisvouchers kunt u contact opnemen met het programmateam van Op één lijn via kwaliteitvanzorg@zonmw.nl of 070 349 54 66.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website