Projectomschrijving

Aanleiding

Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd hartfalen (ook wel chronisch hartfalen, CHF) belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben. Palliatieve interventies zijn ook effectief gebleken. Helaas is daarbij vaak te weinig aandacht voor het verlichten van symptoomlast, de beperkte kwaliteit van leven en behoeften aan gesprekken over de toekomst en het levenseinde.

Onderzoek

Het doel van het project Identificeren van patiënten met HARtfalen met Palliatieve zorgbehoeften (I-HARP) was om een hulpmiddel voor zorgverleners te ontwikkelen dat ondersteunt bij het tijdig signaleren en richting geven aan deze zorgbehoeften. Het project bestond uit 3 fasen:

  • fase 1: de ontwikkeling van het instrument I-HARP met behulp van kwalitatief onderzoek, een literatuurstudie en actieonderzoek
  • fase 2: de ontwikkeling van educatie rondom het instrument
  • fase 3: implementatie van het instrument

Resultaten

Het project leverde de volgende resultaten op:

  • een praktisch instrument I-HARP voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd CHF tijdig te kunnen herkennen en hieraan tegemoet te komen
  • een e-learning en workshop om I-HARP effectief te kunnen gebruiken
  • implementatie van I-HARP en bijbehorende educatie

I-HARP en de educatie staan op Palliaweb.

Impact

Zorgprofessionals hebben nu meer handvatten om tijdig palliatieve zorgbehoeften bij personen met gevorderd hartfalen te herkennen. Dit moet ertoe leiden dat de personen met gevorderd hartfalen en hun naasten tijdig palliatieve zorg ontvangen. Voor docenten zijn materialen over I-HARP beschikbaar om op te nemen in onderwijs over palliatieve zorg bij mensen met gevorderd hartfalen.

Meer informatie

Publicaties

Interview

In dit interview leggen projectleider en hoogleraar ouderengeneeskunde Daisy Janssen en verpleegkundig specialist in opleiding Jill Hamers meer uit over I-HARP. Jill gebruikte de gesprekstool al bij verschillende patiënten: 'Niet alleen wordt voor ons als verpleging veel helder, maar ook voor de mensen zelf.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website