Projectomschrijving

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in een ziekteproces geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. 

Onderzoek

Verbeteren van palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen. Het project wil dit verbeteren door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie. In 3 verschillende regio’s wordt in dit project ervaring opgedaan met het ontwikkelen en implementeren van de consultatiefunctie. Spil in de werkzaamheden is een consulentenduo, een consulent vanuit de palliatieve zorg en een vanuit de maatschappelijke opvang zodat zij elkaar aanvullen in benodigde kennis op het gebied van palliatieve zorg en omgaan met (ex-)dak- en thuislozen. Zij starten met consultaties en deskundigheidsbevordering. 

Doel van de evaluatie is om na te gaan: 

  1. hoe de implementatie van de consultatiefunctie verlopen is
  2. wat de meerwaarde ervan is voor de verschillende betrokkenen. 

Beoogde resultaten

De evaluatie biedt aanknopingspunten voor verbetering in verspreiding, implementatie en borging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website