Projectomschrijving

Zorggroep Meander heeft samen met de Vrijwilligersorganisatie Palliatieve, Terminale Zorg (VPTZ Oost-Groningen) en een huisartsenpraktijk het verbeterprogramma STEM, sterven op je eigen manier, geïmplementeerd. 

In de afgelopen maanden is in 1 woonzorgcentrum de Inspiratiecyclus uitgevoerd. Deze inspiratiecyclus dient als voorbeeld voor de andere 3 woonzorgcentra van Zorggroep Meander. 

Resultaten van dit project

Samen met de mantelzorgers en zorgmedewerkers is de inzet van zorgvrijwilligers in het zorgproces op maat ingevlochten. Een concreet resultaat van de Inspiratiecyclus is de introductie van het ’wensenboekje’ in de intakefase van het zorgproces geweest. 

Door deel te nemen aan de Inspiratiecyclus leren zorgverleners tijdig en voortdurende aandacht te hebben voor, en passend te reageren op de verschillende wensen en behoeften van cliënten in de laatste fase van hun leven. De training verbetert de communicatie en eenduidigheid van werken binnen de palliatieve zorgketen. Goede samenwerking tussen professionele zorg en vrijwillige palliatieve terminale zorg draagt bij aan het kunnen verlenen van hoogwaardige palliatieve zorg aan onze cliënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website