Projectomschrijving

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Dit project is ingediend in samenwerking met de kwaliteitswerkgroep O²PZ palliatieve zorg. 

Doel

Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders. Daarnaast komt er een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg. Dit sluit tevens aan bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Opzet programma

Het programma O²PZ bestaat uit 4 projecten: 

  1. kernproject A; borging van onderwijs palliatieve zorg in mbo, hbo, wo (+)
  2. kernproject B: ontwikkeling van een framework voor bij- en nascholing palliatieve zorg
  3. kernproject C: inrichting en implementatie van Programmaraad, Kwaliteitswerkgroep en Regionale Onderwijsknooppunten
  4. kernproject D: vergroting van de zichtbaarheid van O²PZ dat leidt tot draagvlak en commitment

Resultaat

Het belangrijkste resultaat van het eerste jaar van het programma O²PZ is om de organisatiestructuur goed neer te zetten en alle initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden in de geformuleerde projecten.

In de kwaliteitswerkgroep nemen deel HAN, Koning Willem I-College, RadboudUmc, NHG, consortium Limburg- Zuid-Oost Brabant, EPZ VUmc, Stichting Fibula, Albeda College, WFG, UvH, MBO Raad, Hogeschool Saxion, PASEMECO en Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website