Projectomschrijving

Aanleiding

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) krijgen nog vaak geen goede palliatieve zorg als ze levensbedreigend ziek zijn. Tijdens dit project ontwikkelden we een interventieprogramma voor hulpverleners werkzaam met mensen met EPA. Dit programma bestaat uit een toolkit, een trainingsmodule en een implementatiehandleiding.

Doel

Het bieden van handvatten en structuur om goede palliatieve zorg te bieden aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en hun naasten.

Werkwijze

We werkten nauw samen met vertegenwoordigers van cliënten, naasten en experts uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en palliatieve zorg. Zij droegen bij aan de inhoud van het programma. De ggz-organisaties Parnassia Groep (o.a. Antes, Brijder en Bavo Europoort), Tactus Verslavingszorg en Jellinek Utrecht voerden het interventieprogramma in. Bijna 70 hulpverleners uit de ambulante en (poli)klinische zorg namen deel aan de scholing. Ook trainden we een aantal kartrekkers binnen teams om de invoering van en het werken met het programma te stimuleren. Met onder andere vragenlijsten, dossieronderzoek en interviews onderzochten we het effect van het programma.

Resultaten

Na invoering van het interventieprogramma hadden de getrainde hulpverleners het gevoel beter in staat te zijn om goede palliatieve zorg te bieden. In de patiëntendossiers zagen we dat er meer aandacht was voor palliatieve zorg. Deze aandacht voor en kennis over goede palliatieve zorg droeg bij aan de bevordering van betere kwaliteit van leven in de laatste levensfase van mensen met EPA.

Context

Dit project financierden we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken, ook voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Opgeleverde producten

Nieuws

Interview

Projectleider Berno van Meijel en verpleegkundig specialist GGZ en onderzoeker Karin den Boer vertellen over de ontwikkelde toolkit en scholing. Karin: 'Op tijd in gesprek gaan én het opstellen van proactieve behandelplannen brengt rust en zelfvertrouwen bij de hulpverleners.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website