Projectomschrijving

Toolbox voor verwoorden perspectief zorgvragers en naasten

Het ontwerpen en implementeren van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief in gesprekken met een zorgverlener, ten behoeve van passende zorg.

Innovatie- en implementatieteam

Zorgvragers, naasten en zorgverleners maken deel uit van een innovatie- en implementatieteam. De opdracht van het innovatieteam is het ontwerpen, testen en maken van de toolbox. De opdracht van het implementatieteam is het uitvoeren en evalueren van een proefimplementatie en een landelijke uitrol van de toolbox voorbereiden.

Toolbox

Het doel is een toolbox die:

  • zorgvragers en naasten ondersteunt bij het vaststellen en verwoorden van het eigen perspectief;
  • door tenminste 300 zorgvragers/naasten wordt gebruikt;
  • is geïmplementeerd in de werkprocessen van tenminste 15 zorgverleners.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website