Projectomschrijving

Het beleid in Nederland is erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is het van belang dat zorgverleners klachten en problemen tijdig en adequaat signaleren en dat er sprake is van proactieve zorgplanning.

Onderzoek

In dit project werd onderzocht of de inzet van de 2 methodieken, de methode Signalering in de palliatieve fase (SPF) en de methode Besluitvorming in de palliatieve fase (BPF), door samenwerkende zorgverleners in de eerste lijn kunnen leiden tot zorg die beter is afgestemd op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.

Resultaten

De resultaten van het project laten zien dat de zorg voor mensen met dementie die thuis verblijven en hun naasten op verschillende punten verbeterd kan worden. Mensen met dementie en hun naasten geven aan behoefte te hebben aan meer kennis en ondersteuning. Zorgverleners zien het bespreekbaar maken van symptomen, problemen en de behandeling hiervan als knelpunt. Ook bleek dat er bij zorgverleners behoefte is aan kennis over palliatieve zorg, dementie en methodisch werken. Basiskennis is nodig om samenwerking te verbeteren en transities van patiënten naar intramurale settings te voorkomen. Die miste onder de bevraagde zorgverleners, waardoor toepassing van de methodieken SPF en BPF nu lastig was.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website