Projectomschrijving

Na een beroerte, ofwel een cerebrovasculair accident (CVA), overlijdt 1 op de 5 patiënten binnen 30 dagen. Anderen overleven wel, maar met ernstige beperkingen.

Afwegingen over de inrichting van de zorg moeten tijdig en zorgvuldig gemaakt worden. Voor palliatieve zorg is aanvankelijk vaak weinig aandacht. De prognose is vaak nog onzeker, en in de acute fase is de hulp meer gericht op stabilisering en levensverlenging.

Hulpverleners en naasten van deze patiënten hebben steun nodig bij het zorgvuldig nemen van beslissingen. Dit project wil inzicht bieden in de ethische vragen en dilemma’s waarvoor zij zich geplaatst zien. Dat inzicht volgt uit literatuuronderzoek, interviews met nabestaanden, en online focusgroepen met zorgverleners in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Met de opgedane kennis wordt een handreiking geschreven voor naasten en zorgverleners. Die kan op alle niveau’s van de zorgketen steun bieden bij de beslissingen over de levenseindezorg voor deze patiëntengroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website