Projectomschrijving

PaTz project in Almere

Een van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Almere is het bevorderen van vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het PaTz project is gestart omdat er behoefte was aan een goed gestructureerd overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze samenwerking.

Resultaten Almere

Aan het einde van dit project zijn er 4 PaTz groepen in 4 gezondheidscentra in Almere bij elkaar gekomen en nemen er nu 28 huisartsen deel aan een PaTz groep. Alle groepen komen regelmatig bij elkaar om patiënten die palliatieve zorg nodig hebben aan de hand van een zorgregister te bespreken. Zorgplannen worden opgesteld en uitgevoerd. Knelpunten worden geanalyseerd en aangepakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website