Projectomschrijving

Doel: oplossen van knelpunten tussen huisartsen en thuiszorg

Het netwerk palliatieve zorg Midden en Zuid Kennemerland had knelpunten op het gebied van kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Het PaTz project draagt bij aan de oplossing van knelpunten over o.a. markering van palliatieve/terminale zorgvraag, overdracht en afstemming tussen huisartsen en thuiszorg.

Resultaat: implementatie PaTz bij 3 huisartsengroepen en thuiszorgorganisaties

PaTz is geïmplementeerd bij 3 huisartsengroepen en thuiszorgorganisaties in de regio Zuid Kennemerland.  A.d.h.v. een zorgregister werden palliatieve patiënten besproken, afspraken gemaakt en casuïstiek besproken tijdens het tweemaandelijks overleg. Door PaTz verbeterde de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige en konden ze elkaar beter vinden. Bewustwording was vergroot binnen huisartsengroep en wijkverpleegkundigen leerden de overwegingen voor het gekozen medische beleid kennen wat leidde tot deskundigheidsbevordering. 

Vervolg: voortzetting werkwijze PaTz

Bij meer patiënten werden afspraken omtrent de zorg gemaakt. De groepen worden met een al dan niet aangepaste werkwijze gecontinueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website