Projectomschrijving

Zorgbehoefte herkennen en verbindingen leggen

Door het opleiden van 2 palliatieve zorgconsulenten (ZPZ) is er een kwaliteitsslag gemaakt. Zij helpen om de palliatieve zorgbehoefte van deze cliënten te herkennen op 4 gebieden: lichamelijk, sociaal, emotioneel en spiritueel. De ZPZ brengen laagdrempelig verbinding tussen cliënt, verwant, begeleiders en behandelaars. De ZPZ zijn lid van het palliatiefteam waar een specialist ouderengeneeskunde en kaderarts PZ, geestelijke verzorger en een gedragswetenschapper ook deel van uit maken. 

Palliatieve zorg naar een hoger plan tillen

Het team zorgt voor kennisverbreding in de dagelijkse benadering bij de start van een traject, hulp bij ethische vraagstukken, gesprekken over palliatieve zorg arrangeren met familie en/of verwanten en praktische verpleegkundige zorg in de palliatief/terminale fase. De ZPZ is een belangrijke schakel. Een organisatie heeft, met de inzet van ZPZ, de kans om de palliatieve zorg naar een hoger plan te tillen.

Wilt u contact met ons, mail naar: Palliatief.team-Apeldoorn@sheerenloo.nl

We zien er naar uit!

Resultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website