Projectomschrijving

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een vertaling van de richtlijn KPZ naar de zorgverlening voor kind en gezin. Het onderzoek voorziet in de doorontwikkeling van het IZP tot hèt instrument voor de zorgplanning in de KPZ, te gebruiken in de 1e, 2e en 3e lijn.

Werkwijze

Onmisbare kennis en kunde van zorgplanning en KPZ zijn verenigd in Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noordoost. NIK Noordoost beoogt met deze aanvraag bij te dragen aan optimale implementeerbaarheid van het nieuwe IZP door: actieve participatie van de organisaties in het onderzoek en de bijbehorende ontwikkeling en implementatie van het IZP (versies 2.0 en 3.0), conform het onderzoeksplan.

Verwacht resultaat

Een IZP als hèt instrument voor de zorgplanning in de KPZ, te gebruiken in de 1e, 2e en 3e lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website