Projectomschrijving

Geestelijk verzorgers zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Werkwijze

Dit project implementeert gesprekshulpmiddelen waarmee gesprekken ondersteund worden over psychosociale zorgbehoeften en in het bijzonder over intimiteit en seksualiteit. MomenTaal en het Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland werken daarvoor samen met andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van patiënten en partners, onderzoekers, implementatiecoaches en seksuologen. In deze samenwerking zoeken en kiezen ze de beste manier om de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) in te bedden in de zorg.

Verwacht resultaat

Doel van het project is bereiken dat geestelijk verzorgers structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit. Deze aandacht moet leiden tot:

  • Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  • Bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website