Projectomschrijving

IKNL-pilot palliatieve sedatie zorgt voor kennis en bevordert samenwerking

IKNL start een pilot multidisciplinair samenwerken over palliatieve sedatie. De pilot is een vervolg op het ZonMw project “multidisciplinaire samenwerkingsafspraken bij palliatieve sedatie in de 1e lijn”.  Het belangrijkste resultaat van dit eerdere project was: gezamenlijk scholen van huisartsen en wijkverpleegkundigen leidt tot het maken van samenwerkingsafspraken. In de nieuwe pilot volgen medisch specialisten en verpleegkundigen een scholingsmodule waarin de KNMG richtlijn palliatieve sedatie centraal staat. Kennis over de richtlijn, samenwerken en afspraken maken over palliatieve sedatie zijn onderdelen van de pilot.

 

IKNL ontwikkelt het scholingsmateriaal , onderdeel is de IKNL-checklist (een hulpmiddel bij het uitvoeren van palliatieve sedatie).  De pilot vindt plaats in drie nog te selecteren ziekenhuizen.


Vervolg
Bij een succesvolle pilot (de deelnemers hebben meer kennis en werken beter samen) neemt IKNL de scholing op in haar opleidingsaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website