Projectomschrijving

In het kader van deze VIMP hebben we 3 doelstellingen gerealiseerd:

1. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe. Daarom hebben we gewerkt aan een inhoudelijke doorontwikkeling van de PaTz-methodiek door middel van het beschikbaar maken van de SPICT tool. Onze pilot heeft laten zien dat met de combinatie Surprise Question en zoekstrategie ICPC/SPICT tijdige identificatie van palliatieve patiënten in de huisartsenpraktijk haalbaar lijkt.

2. De website is aangevuld met relevante informatie en handreikingen. Zoals over de overdracht naar de huisartsenpost, de spirituele dimensie en samenwerken met geestelijke verzorgers (zie www.patz.nu). Verder is onder andere in samenwerking met het netwerk palliatieve zorg Rotterdam e.o. een pilot gestart om de PaTz portal landelijk beschikbaar te stellen. Deze tool ondersteunt de PaTz-groepen om efficiënter en beter samen te werken.

3. Er zijn drie regionale werkgroepen PaTz ontwikkeld. Om nieuwe PaTz-groepen te initiëren is een regionale samenwerking tussen adviseurs van IKNL, ROS, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg en PaTz ambassadeurs zeer succesvol gebleken in drie pilotregio’s (Twente, Midden-Nederland en Limburg). Aan de hand van een leidraad is ook regionaal PaTz-overleg in andere regio’s opgezet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website