Projectomschrijving

KWAliteit van SAmenwerking tussen zorgverleners zal leiden tot betere zorg voor de patiënt in de palliatieve fase. We voeren het project KWASA uit op basis van 2 goede voorbeelden in de palliatieve zorg: de Signaleringsbox voor verzorgenden en de methodiek Besluitvorming voor artsen en verpleegkundigen.

Doel

Het doel van dit project is het integreren van deze goede voorbeelden. Zodat zorgverleners bij mensen die in een verpleeghuis verblijven vragen, problemen, symptomen en zorgen sneller signaleren en analyseren en op basis van deze informatie keuzes maken in het aanbieden en verlenen van zorg.

De systematiek van de instrumenten helpt om duidelijkheid, rust en kwaliteit in de multidisciplinaire samenwerking te brengen. De verwachting is dat zorg daardoor beter en sneller passend vorm krijgt en dat daardoor onder- en overbehandeling kan worden voorkomen.

Werkwijze en verwachte resultaten

We geven onderwijs aan teams en evalueren wat daarvan voor patiënt en naasten merkbare effecten zijn. Ook ontwikkelen we een digitaal instrument dat kan worden geïntegreerd in elektronische patiëntendossiers. Een patiënt- en naastenraad maakt deel uit van het onderzoeksteam en ondersteunt de implementatie.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website