Projectomschrijving

Met dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen. Dit doen we door kwaliteitsindicatoren te meten. Deze kwaliteitsindicatoren zijn nog niet eerder op grote schaal gemeten in Nederlandse ziekenhuizen. We onderzoeken dit, vanuit het Amsterdam UMC en het Nivel, als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.

Onderzoek

We gaan te werk door dossiers van in 2019 in het ziekenhuis overleden patiënten te bestuderen. In totaal onderzoeken we 300 dossiers uit 20 ziekenhuizen.

Verwachte resultaten

Naast de kwaliteit van zorg aan het levenseinde verkrijgen we ook inzicht in de aard, ernst en omvang van eventuele zorggerelateerde schade. Hierbij kijken we of er een verschil is tussen schade bij patiënten met een hoofddiagnose/doodsoorzaak die relevant is voor palliatieve zorg en patiënten met een andere hoofddiagnose/doodsoorzaak.

Verwachte impact

Dit onderzoek geeft inzicht in enkele aspecten van de kwaliteit van zorg aan het levenseinde van patiënten die overlijden in ziekenhuizen. Op basis van de resultaten zullen we aanwijzingen voor verdere verbetering van de zorg in de laatste levensfase in ziekenhuizen benoemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website