Projectomschrijving

In dit project brengen we beschikbare en voor het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ relevante kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland in kaart. Het programma omvat 4 thema’s:  

  • Bewustwording en cultuur
  • Organisatie en continuïteit van zorg
  • Zorginnovaties en kwaliteit
  • Patiënten- en naastenparticipatie

Werkwijze

Voor elk thema verzamelen we de beschikbare kennis. Op basis van de bevindingen doen we aanbevelingen over relevante en belangrijke thema's en doelgroepen voor onderzoek binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg.' We verzamelen de kennis op basis van relevante en recente rapporten, proefschriften, artikelen en databases. De auteurs en eigenaars (organisaties en personen) van deze informatiebronnen worden verzocht om informatie te verstrekken.

Rapport

8 expertisecentra voor palliatieve zorg voeren de kennissynthese uit. Trekkers van het project zijn de expertisecentra van het Erasmus MC, het VUmc en het Radboudumc. Het rapport is 1 juni 2016 opgeleverd.

Download het rapport 'Kennissynthese ZonMw-programma Palliantie 2016'

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website