Projectomschrijving

Het meten van kwaliteit van leven is van groot belang voor zorg, beleid en onderzoek. Er bestaat echter geen overzicht van de bestaande vragenlijsten, hun kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Dit project heeft een hulpmiddel opgeleverd bij het kiezen van meetinstrumenten voor klinische toepassingen, onderzoeksdoeleinden of om zorgbeleid te ondersteunen. De onderzoekers hebben onderzocht welke vragenlijsten beschikbaar zijn om kwaliteit van leven te meten, wat de kwaliteit en praktische toepasbaarheid van de instrumenten is en voor welke domeinen van kwaliteit van leven instrumenten beschikbaar zijn.

Uit systematisch literatuuronderzoek komen empirische studies bij patiënten met een levensbedreigende aandoening met informatie over kwaliteit van de gebruikte instrumenten. Dit heeft geleid tot een overzicht van 29 geselecteerde instrumenten. Details zijn gepubliceerd op de projectwebsite.

Het IKNL heeft als onderdeel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland een selectie gemaakt van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in de palliatieve zorg. Het overzicht is verschenen als boekje Meetinstrumenten in de palliatieve zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website