Projectomschrijving

Zorgpad stervensfase

De netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland zijn gestart met het implementatietraject zorgpad stervensfase. Het implementeren van het zorgpad stervensfase beoogt de zorg in de stervensfase overzichtelijker en completer te maken en de communicatie met de patiënt en naasten te verbeteren.


Projectteams

Het implementatietraject wordt uitgevoerd op tien afdelingen binnen twee ziekenhuizen, zestien thuiszorgteams en twee Hospices. Per instelling wordt een slagvaardig projectteam opgesteld. Het projectteam is verantwoordelijk voor het plan van aanpak en het communicatieplan. De projectleider is de spil in het team en draagt zorg voor een unaniem gebruik van het zorgpad stervensfase. Deze projectleiders behoren vervolgens tot de gebruikersgroep. Voor deze groep wordt twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd om hen te ondersteunen en op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website