Projectomschrijving

Bij een woonzorgcentrum en verpleeghuis van Beweging 3.0 zijn verzorgenden getraind in het werken met de signaleringsbox. Hiermee werd betere signalering en verwoording van zorgproblemen, collegiale samenwerking en palliatieve symptoomkennis beoogd. Er zijn aandachtsvelders opgeleid om collega’s te trainen en coachen, de palliatieve fase te herkennen, proactieve zorgleefplannen op te stellen en andere specialisten in te schakelen.
Uit evaluatiegesprekken blijkt dat de signaleringsbox door zo’n 90%  van de verzorgenden wordt gebruikt. Medewerkers, patiënten en mantelzorgers hebben uitleg over symptomen gekregen.  De geleverde palliatieve zorg wordt geëvalueerd door na het overlijden te spreken met familieleden en mantelzorgers, waarbij de uitkomsten worden gedeeld met het team. Relevante palliatieve zorginformatie wordt opgenomen in het digitale Handboek van Beweging 3.0. De ervaringen met de implementatie van de signaleringsbox worden gebruikt om de signaleringsbox toe te passen bij de andere locaties en netwerkleden van Palliatieve Zorg Eemland.

Door de organisatie brede reorganisatie naar kleine zelfstandige teams moeten de resultaten en vervolg opnieuw opgepakt worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website