Projectomschrijving

Laurens Thuiszorg en Lelie zorggroep in 2014 samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg gestart met het project ‘Implementatie 'Signalering in de Palliatieve Fase'. Aanleiding voor het project was de wens palliatieve zorg- en dienstverlening - specifiek thuis - verder te willen verbeteren. Uit diverse onderzoeken bleek namelijk dat er een aantal hiaten waren in het kennis- en ervaringsniveau van medewerkers. Hierdoor worden zorgproblemen in de palliatieve fase regelmatig onvoldoende gesignaleerd en wordt de hulp van de huisarts te laat (of op basis van onvolledige informatie) ingeroepen. Het project draait om goede signalering als basis voor goede zorg. Verzorgenden en verpleegkundigen spelen een essentiële rol bij het signaleren. Het gebruik van de signaleringsbox, in de organisaties en in de keten, vergroot de kennis en competenties van verzorgende en verpleegkundigen. Bovendien zorgt het voor een betere afstemming in het multidisciplinaire team.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website